mdrhome1
mdrhome2
mdrhome3
mdrhome4
mdrhome5
mdrhome6
mdrhome7
mdrhome8
mdrhome9
mdrhome10
mdrhome11
mdrhome12
mdrhome13
mdrhome14
mdrhome15
mdrhome16
mdrhome17
mdrhome18
mdrhome19
mdrhome20
mdrhome21
mdrhome22
mdrhome23
mdr_kalenders_3000x2000
Mdr Nieuwsbrief 3000x2000
Kanopolo 3000x1500
roei_brc_3000x2000
kano_toer_750x500
mdr_roei_wedstrijd_1_3000x2000
mdr_wildwatervaren_3000x2000
mdr_vereniging_ereleden_3000x2000
mdr_jeugdroeien_3000x2000
Kanoles 3000x2000
Mdr Dames Acht 3000x2000
mdr_roeiinstructie_3000x2000
Vloot 1500x1000
mdr_kanopolo_training_3000x2000
mdr_roei_toertochten_3000x2000
mdr_marathonroeien_3000x2000
mdr_login_3000x2000
mdr_brandingvaren_3000x2000
mdr_kanotoertochten_3000x2000
roei_roeitechniek_3000x2000
Mdr Kanopolo Nk 3000x2000
Acht Op Vlot 1500x1000
mdr_documenten_3000x2000
previous arrow
next arrow

Algemene ledenvergadering MdR

Alv Voorzitters 24 3 2 1500 1000

Met een opkomst van maar liefst 96 leden is het een goed bezochte vergadering. Het bestuur krijgt decharge voor het gevoerde beleid in 2023, nadat Toon de cijfers van 2023 presenteert. Daarin is een positief resultaat te zien. Ook ligt er een positief advies van de kascontrolecommissie.

Vervolgens is het tijd voor de bestuurswissel: Ellen Boeringa, Nell de Weyer, Alet Folkerts en Marten van Til nemen afscheid van het bestuur.
Susanne Meyer is benoemd als de nieuwe voorzitter en Jolanda Hogervorst is benoemd als secretaris. Ingeborg Veltman-Dijk is aangetreden als kanocommissaris en neemt daarmee de plaats in van Susanne. En Cees van Dok vervangt Marten van Til als roeicommissaris.
Daarmee is het bestuur helaas nog niet compleet. Er wordt nog steeds gezocht naar iemand die de PR wil coördineren. Een beschrijving van de werkzaamheden hangt op de deur van de Kampanje.

Na de pauze is het tijd voor het uitdelen van de oorkondes en speldjes aan de jubilarissen waarbij Jorg (50 jaar lid) nog even demonstreert hoe het logo van de club in de loop van de jaren veranderd is. Megan Lotgerink, speelster van het Nederlands Kanopolo Team Dames onder de 21, wordt in het zonnetje gezet wegens haar rol (beslissende doelpunten maken) bij het behalen van het Europees Kampioenschap. Ook de 3 Michiel de Ruyter coaches van dit Dames onder de 21 team, Charlotte Bakkes, Selina Dijkstra en Jesper van Beemdelust, worden bedankt.

Voordat de budgetten voor 2024 worden gepresenteerd vertelt Peter Baas over de voortgang van de plannen voor het dak. We gaan het hele gebouw in één keer onder handen nemen. Gedurende 2024 zullen de plannen verder worden uitgewerkt en als het tijd is voor een beslissing zal er een ALV bij elkaar worden geroepen. Gestreefd wordt naar realisatie in 2025.

Daarna moeten we nog even serieus opletten bij de presentatie van de budgetten voor 2024. Deze zijn weer conservatief begroot en laten een positief verwacht resultaat te zien. De contributie van de roei en kano was
al vastgesteld in de eigen vergadering. De algemene contributie zal met 3,8% worden verhoogd. De vergadering stemt in met de contributieverhoging en het daaruit volgend budget 2024.

Tijdens de rondvraag wordt er aandacht gevraagd voor de baggerwerkzaamheden die begin april starten en de gevaren van de sterke stromingen veroorzaakt door het passeren van de baggerboten.

Tot slot volgt een oproep aan alle roeiers om nog vaker in clubkleding te gaan varen.
En bedankt Lex, geïnspireerd door de afwezige Herma, het bestuur voor al het werk.

Tekst: Alet – Foto’s: Roos

Scroll naar boven