mdr_veiligheid_3000x2000

Veiligheid

Roeien behoort tot de relatief ongevaarlijke en tot de weinig blessuregevoelige sporten. Toch kunnen de risico’s groot zijn:

 • Een roeier kan omslaan en terecht komen in het koude water. Het gevaar bestaat in de wintermaanden, maar ook in het vroege voorjaar bij mooi weer. Het water warmt slechts langzaam op en blijf tot in april koud.
 • Een boot kan op groot water door wind en golven vollopen en zinken.
 • Een roeiboot vaart soms tussen andere vaartuigen. De bestuurders van de andere vaartuigen zijn niet altijd voldoende op de hoogte van de vaarregels of onvoldoende ervaring hebben met het besturen van het vaartuig. Andere ervaren bestuurders van beroepsvaart hebben niet altijd voldoende zicht op andere vaartuigen en kunnen een roeiboot over het hoofd zien.

Een roeier moet zich altijd bewust zijn de gevaren en de risico’s voor zichzelf en anderen. Een roeier moet altijd defensief varen. Veiligheid is de verantwoordelijkheid van de roeier.

Onze vereniging kent regels ter bevordering van de veiligheid:

 • Iedere persoon die in een boot plaatsneemt moet kunnen zwemmen.
 • Een lid mag alleen roeien of sturen in een boot waarvoor de vereiste proef is afgelegd. In de botenloods kun je op de kast naast het digitale afschrijfsysteem zien welke de vereiste proeven per boot zijn.
 • Een roeier schrijft de boot af voor vertrek in het MyFleet systeem.
 • Een roeier controleer de boot en riemen vóór vertrek.
 • Een roeier vaart altijd aan stuurboordwal.
 • Een roeier vertrekt niet bij mist of ander slecht zicht.
 • Een roeier vaart niet bij windkracht 5 of meer (witte koppen op het water).
 • Een roeier gaat in de periode van november tot april niet alleen in een skiff of C1 op stap.
 • Indien gepast worden de vaarplannen (route, vertrek en -aankomst tijd) gedeeld met een ander op de wal, zodat die persoon in actie kan komen bij onraad en alarm kan slaan.
 • Alarmnummers staan op het veiligheidsbord op de deur bij de uitgang van de botenloods, maar in geval van nood gelden 112 en 0900-8844 ook voor problemen op het water.

Uitgebreide veiligheidsinstructies staan beschreven in het Roeiboekje, elk lid heeft een exemplaar van het Roeiboekje ontvangen.

Scroll naar boven