mdr_roeiorganisatie_3000x2000

Roeiorganisatie

Roeien is een sport voor alle leeftijden die alle spieren aan het werk zet en waarmee je een goede conditie krijgt of in stand houdt. Roeien is weinig blessuregevoelig. Roeien kun je lang volhouden.

Roeien is het hele jaar mogelijk, tenzij er ijs ligt, mist het zicht teveel beperkt of er harde wind staat. De vereniging verzorgt uitgebreide roei-instructie voor beginners en ervaren roeiers.

Regelmatig worden toertochten georganiseerd, nemen roeiers deel aan wedstrijden of marathontochten.

Roeicommissie

De Roeicommissie is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de roeiafdeling.De roeicommissie bestaat uit twee roeicommissarissen en de voorzitters van de diverse commissies d.w.z. materiaalcommissie, instructie- en proevencommissie, wedstrijd- en toercommissie). De marathoncommissie en de jeugdinstructie vallen direct onder de roeicommissarissen.De Roeicommissie vergadert doorgaans op de laatste maandagavond van de maand.

Roeiledenvergadering

Jaarlijks wordt in november of december een roeiledenvergadering uitgeschreven. De roeicommissarissen en commissievoorzitters geven tijdens deze vergadering een terugblik en een vooruitblik. Tevens wordt door de roeicommissie een roeibegroting gepresenteerd en het vlootplan aan de orde gesteld.De vergadering neemt besluiten over voorstellen, maar de besluiten dienen slechts als advies aan het bestuur en als voorstel voor besluitvorming door de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV)  in het voorjaar.

Commissies

Ledenadministratie

ledenadministratie@mdr.nu

Instructiecommissie

roeiinstructie@mdr.nu

Proevencommissie

proeven@mdr.nu

Wedstrijdcommissie

wedstrijden@mdr.nu

Materiaalcommissie

materiaalcommissie@mdr.nu

Marathoncommissie

marathoncommissie@mdr.nu

Gastentocht

gasten@mdr.nu

Scroll naar boven