mdr_vereniging_historie_3000x2000

Historie

Op initiatief van twee Fokker-werknemers Ernst Jan Bik en Wim Bremer werd op 28 oktober 1964 de roeivereniging in Uithoorn opgericht. Bij de oprichtingsvergadering meldden zich 70 belangstellenden als lid. Voldoende animo om van start te gaan en de onderhandelingen met de gemeente Uithoorn te voeren over de plaats van de botenloods en over de noodzakelijke financiën.

In 1966 werd het eerste botenhuis aan de Schans ter hoogte van de Klipper geopend. Dit botenhuis bestond uit een houten gebouwtje van 24 meter lang en 6 meter breed met een vlot. Het gebouw is in hoofdzaak door de leden zelf gebouwd.

Intussen heeft de jonge vereniging de naam ‘Michiel de Ruyter’ aangenomen, naar de bekende zeeheld die in het Rechthuis te Uithoorn een ontmoeting had met prins Willem III en zijn rivaal Cornelis Tromp. Willem III van Oranje-Nassau was in 1672 na de moord op de gebroeders De Witt, tot stadhouder benoemd. Holland voerde de derde Engelse oorlog, terwijl ook de Franse vloot de republiek bedreigde. Daarom wilde de prins een goedgeleide vloot en wenste onder een gemeenschappelijk commando van Michiel de Ruyter en Cornelis Tromp. In de voorgestelde samenwerking zat een probleem: Tromp was na het echec van de tweede zeeslag in 1666 door De Ruyter van zijn post ontheven en door Johan de Witt ontslagen. De ontmoeting in Uithoorn, te zien op de gravure in het huidige clubhuis, leidde tot verzoening van de twee zeehelden en tot zo’n vlootovermacht dat de vijand werd verslagen en de republiek daardoor gered.

De eerste jaren van de vereniging staan in het teken van groei van het ledental door goede instructie, deelnemen aan tochten en wedstrijden en uitbreiding van de vloot. Op 27 april 1967 komt voorzitter Ir Ernst Jan Bik door een vliegtuigongeval in de Filippijnen om het leven. Zijn werk wordt voortgezet en al gauw ontstaan plannen voor uitbreiding van de loods met een werkplaats, grotere kleedkamers met douches, een eigen clubruimte, de ‘Kampanje’, erboven en een groter vlot. In 1976 kan dit houten gebouw, ontworpen door architect Frans Postma, worden geopend.

In 1984 worden de activiteiten uitgebreid met een kano-afdeling. De kano’s vinden hun eerste onderdak in een op de oever geplaatste container.

Wanneer de gemeente in 1986 besluit tot de bouw van appartementen aan de Schans, met vrij uitzicht op de Amstel, moet worden omgezien naar een andere locatie.

Na jarenlang overleg met de gemeente Uithoorn over een geschikte locatie en de financiering komt men tot overeenstemming. Ruud Banning, Watze de Vries en Jan van Lieshout nemen het voortouw om het nieuwe gebouw van URKV Michiel de Ruyter op de huidige plek aan de Amstel nabij het fort te realiseren. Op 9 mei 1992 is het gebouw gereed en opent de burgemeester van Uithoorn de nieuwe loods.

De laatste jaren is kanopolo-afdeling enorm gegroeid en heeft de vereniging één van de grootste kanopolo-afdelingen in het land. De afdeling speelt op alle niveau’s beginnend bij de jeugdklasse tot aan de hoofdklasse. Tevens is de kanopolo-afdeling leverancier voor de diverse nationale teams.

Scroll naar boven