mdr_gebruiksvoorwaarden_3000x2000

Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

De volgende voorwaarden vormen een wettelijke overeenkomst tussen de bezoeker van de website en de Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter, hierna te noemen “de vereniging”.

Door deze website te benaderen, te bekijken of te gebruiken, erkent de bezoeker deze voorwaarden te hebben gelezen en begrepen. De bezoeker verklaart akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden en verklaart alle toepasselijke wet- en regelgeving te zullen naleven. Indien de bezoeker niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient de bezoeker deze website niet te gebruiken.

De vereniging kan, zonder bericht aan de bezoeker, de gebruiksvoorwaarden en alle andere informatie op deze website te allen tijde wijzigen door deze kennisgeving aan te passen. De vereniging kan tevens te allen tijde zonder aankondiging verbeteringen of wijzigingen aanbrengen in de diensten of afspraken die op deze website worden beschreven.

Deze website bevat eigendomsvermeldingen en auteursrechtgegevens, waarvan de voorwaarden dienen te worden nageleefd en opgevolgd. Noch deze website, noch enig deel van de inhoud van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vereniging worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, geplaatst (“gepost”), overgebracht of gedistribueerd, of worden gebruikt voor het maken van afgeleide werken, behoudens dat de vereniging de bezoeker niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte toestemming verleent voor het benaderen en afbeelden van de webpagina’s binnen deze website, uitsluitend op uw computer en voor uw persoonlijke, niet commerciële gebruik van deze website.

Deze toestemming wordt de bezoeker verleend op voorwaarde dat de bezoeker de op deze website afgebeelde inhoud niet wijzigt, dat de bezoeker alle auteursrecht-, handelsmerk- en andere eigendomsvermeldingen intact laat en dat de bezoeker akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen waarvan die inhoud vergezeld gaat of die anderszins op deze website staan vermeld. Niet-naleving van de voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen op deze website leidt tot automatische beëindiging, zonder voorafgaand bericht, van alle rechten die u zijn verleend, en de bezoeker dient alle exemplaren of kopieën van gedownloade materialen die in het bezit of onder het gezag van de bezoeker zijn, onverwijld te vernietigen.

Links

De vereniging heeft geen bezwaar tegen gebruik van links naar deze site. Voor alle links naar deze website dient door de vereniging schriftelijk toestemming te worden verleend, met dien verstande dat de vereniging toestemming verleent voor links waarbij de link en de pagina’s die door de link worden geactiveerd (a) geen frames vormen rond enige pagina op deze website of met behulp van andere technieken wijzigingen aanbrengen in de visuele presentatie of het uiterlijk van enig deel van de inhoud van deze website; (b) geen onjuiste voorstelling van zaken geven van de relatie van de bezoeker met de vereniging; (c) niet de indruk wekken dat de vereniging de bezoeker, de website van de bezoeker, product(en) of dienst(en) geleverd door de bezoeker aanbeveelt of onderschrijft; en (d) geen onjuiste of misleidende indruk over de vereniging wekken en geen schade berokkenen aan de goede naam van de vereniging.

Als aanvullende voorwaarde voor toestemming om naar deze website te linken, dient de bezoeker ermee akkoord te gaan dat de vereniging deze toestemming om naar deze website te linken geheel naar eigen inzicht te allen tijde kan intrekken. De bezoeker stemt ermee in om in een dergelijk geval onverwijld alle links naar deze website te verwijderen en het gebruik van de naam Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter.

Auteursrechten

Bij het geven van informatie aan de bezoeker mogen auteursrechten niet geschonden worden. Er mag bijvoorbeeld wel worden verwezen naar een artikel, maar deze mag niet rechtstreeks worden overgenomen zonder toestemming van de auteur. Dit is ook van toepassing voor beeldmateriaal.

Op alle teksten, iconen, illustraties en beelden op de website van de vereniging is het copyright van toepassing. Deze mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt voor andere doeleinden. De auteursrechten van de gepubliceerde informatie op deze website berusten bij de vereniging.

Scroll naar boven