mdr_vereniging_ereleden_3000x2000

Disclaimer

Deze disclaimer beoogt de aansprakelijkheid van Michiel de Ruyter voor de gevolgen van het gebruik van deze site te beperken.

Algemeen

Er wordt geen toezegging gedaan of garantie gegeven dat de informatie op deze website correct, actueel of volledig is. De informatie op deze website kan technische onjuistheden en typfouten bevatten. Michiel de Ruyter aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid (en sluit uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid uit) voor het zodanig bijhouden van deze website dat de informatie actueel is of dat de op deze website geplaatste informatie correct of volledig is. Bijgevolg dient u de juistheid en volledigheid van alle op deze website geplaatste informatie te controleren alvorens enige beslissing te nemen met betrekking tot enige dienst of afspraak die op deze website wordt beschreven.

Relaties

Mogelijk bevat deze website links of verwijzingen naar andere websites en informatiebronnen. Michiel de Ruyter doet geen uitspraak of toezegging en geeft geen garantie met betrekking tot dergelijke websites of informatiebronnen van derden. De aanwezigheid van een link naar een andere website of tonen van informatie uit andere websites betekent niet dat Michiel de Ruyter de inhoud of het gebruik van een dergelijke website onderschrijft of de eigenaar ervan aanbeveelt. Bovendien is Michiel de Ruter geen partij in, en niet verantwoordelijk voor, transacties die u aangaat met derden, ook niet indien u van dergelijke derden verneemt (of links naar dergelijke derden volgt) op de Michiel de Ruyter-website. Bijgevolg erkent en aanvaardt u dat Michiel de Ruyter niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijk externe websites of informatiebronnen en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de inhoud, diensten, producten of andere materialen die aanwezig zijn op of beschikbaar zijn via die websites of informatiebronnen.

Indien u een andere website bezoekt, zelfs een website die referenties naar Michiel de Ruyter voert, wees u er dan van bewust dat die website onafhankelijk is van Michiel de Ruyter en dat Michiel de Ruyter geen zeggenschap heeft over de inhoud van die website. Het is aan u om voorzorgsmaatregelen te nemen teneinde u te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere potentieel destructieve programma’s, en om uw informatie te beschermen zoals u dat nodig acht.

Klachten

U kunt contact met ons opnemen wanneer u van mening bent dat auteursrechten op de website van Michiel de Ruyter geschonden worden. Wij zullen de informatie zo spoedig mogelijk bekijken. Indien van toepassing zullen wij de informatie of afbeeldingen verwijderen.

Scroll naar boven