Privacy Policy

Algemeen

Een uitgebreide versie van de Privacy Policy van URKV Michiel de Ruyter is beschikbaar voor download.

Reikwijdte

URKV Michiel de Ruyter (MdR) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze Privacy Policy willen we op heldere en transparante manier informatie geven over hoe de vereniging omgaat met persoonsgegevens door u gedeeld of verkregen op andere wijze.

De Privacy Policy is tevens van toepassing op de website www.mdr.nu.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur door een e-mail te sturen naar secretaris@mdr.nu.

Persoonlijke gegevens

In het algemeen geldt dat u de website op internet kunt bezoeken zonder ons te laten weten wie u bent en zonder ons persoonlijke gegevens te verstrekken. Er zijn echter situaties waarin wij gegevens van u nodig hebben. Wij zullen u informatie vragen om een verzoek voor informatie of inschrijving voor een activiteit te verwerken, om met u te corresponderen, om een lidmaatschap aan te melden. We kunnen deze gegevens aanvullen om een bepaalde transactie te voltooien of om een betere service te kunnen verlenen.

Michiel de Ruyter gaat uiterst zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. Wij zullen door u verstrekte persoonlijke gegevens nimmer aan onbevoegde personen binnen de vereniging of aan derden verstrekken, dan wel voor commerciële doeleinden gebruiken zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Activatie registratie

Na een verzoek voor registratie ontvangen nieuwe gebruikers een activatie-e-mail van ons. In deze e-mail wordt gevraagd of u akkoord gaat met de voorwaarden op deze pagina. Indien u hierna het account actief maakt, geeft u aan akkoord te gaan met de voorwaarden voor gebruik van een gebruikersaccount. Indien een account niet binnen een bepaalde tijd wordt geactiveerd, zullen we deze verwijderen. Daarna is het wel mogelijk om weer een nieuwe aanmelding te doen.

Beëindigen registratie

Mocht u om welke reden dan ook het account bij ons willen verwijderen, stuur dan s.v.p. een e-mail naar ons met het e-mailadres waarmee u bent geregistreerd en uw gebruikersnaam. Wij verwijderen dan het account met alle gegevens en sturen daarvan een bevestiging.

Vragen of klachten

Als u vragen of klachten hebt met betrekking tot onze naleving van deze privacy-aspecten, kunt u contact opnemen met URKV Michiel de Ruyter. Wij zullen uw klachten met alle zorg en spoed behandelen.