Organisatie

Bestuur

Het bestuur bestaat uit een Dagelijks Bestuur van drie leden aangevuld met leden van de commissies. De penningmeester en secretaris worden ondersteund door de ledenadministratie. Het bestuur is te bereiken door het sturen van een E-mail naar bestuur@mdr.nu

Ellen Boeringa
Ellen BoeringaVoorzitter
Nell de Weijer
Nell de WeijerVice voorzitter
Alet Folkerts
Alet FolkertsSecretaris
Toon van der Werf
Toon van der WerfPenningmeester
Marten van Til
Marten van TilRoeicommissaris
Jeroen Ravensloot
Jeroen RavenslootRoeicommissaris
Susanne Meyer
Susanne MeyerKanocommissaris
Bart van Es
Bart van EsKanopolocommissaris
Jorn van Gijn
Jorn van GijnJeugdcommissaris
Quinty Kas
Quinty KasJeugdcommissaris
Peter Baas
Peter BaasGebouwen & Onderhoud
Nanda van den Berg
Nanda van den BergPublic Relations

Ledenadministratie

De ledenadministratie ondersteunt het bestuur en is het eerste contact voor aspirant en bestaande leden voor informatie over de vereniging en het lidmaatschap. De ledenadministratie onderhoudt de contactinformatie en informatie over lidmaatschappen van alle leden.

De ledenadministratie is te bereiken door een E-mail te sturen naar ledenadministratie@mdr.nu.

Roeicommissie

De roeicommissie is verantwoordelijk voor alles wat direct verband houdt met het roeien bijv. het roeimateriaal, de instructie en proeven, wedstrijden, toertochten en marathons.  

De roeicommissie is te bereiken door een E-mail te sturen naar roeicommissie@mdr.nu.

Kanocommissie

De kanscommissie is verantwoordelijk voor alles wat direct verband houdt met het kanoën bijv. het kanomateriaal, de instructie en proeven, wedstrijden, toertochten en marathons.

Binnen de kanoafdeling is er een aparte positie en commissie voor de kanopolo. Deze commissie is verantwoordelijk voor alles wat georganiseerd moet worden voor de kanopolo, zoals teamindelingen en trainingen, deelname aan Nederlands Kampioenschap (NK) en toernooien.

De kanocommissie is te bereiken door een E-mail te sturen naar kano@mdr.nu. De kanopolocommissie is te bereiken door een E-mail te sturen naar kanopolo@mdr.nu.

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie organiseert allerlei activiteiten voor alle jeugdleden, roei- en kanoleden, die buiten de reguliere wedstrijden, tochten of instructie vallen.

Activiteiten omvatten jeugdwedstrijden, ergometerwedstrijden, feesten (Sinterklaasfeest, filmavonden), uitjes naar het strand of de ijsbaan. De commissie heeft de ambitie om iedere maand een activiteit te organiseren. Ook organiseren zij een jaarlijks jeugdweekend.

De jeugdcommissie is te bereiken door een E-mail te sturen naar jc@mdr.nu.

Public Relations

De PR-commissie is verantwoordelijk voor alle officiële communicatie namens de vereniging naar de traditionele media (krant, tv & radio), publicatie van nieuws op de Facebook-pagina en overige publieke uitingen. Alle communicatie namens de vereniging dient te gebeuren in overleg met de PR-commissie.

De PR-commissie is te bereiken door een E-mail te sturen naar pr@mdr.nu.

Gebouw

Voor het beheer en onderhoud van het gebouw, de Kampanje en loodsen, is een aparte gebouwbeheerder aangesteld. Deze coördineert alle zaken rondom onderhoud van het gebouw. Beheer kan benadert worden met vragen en opmerkingen over de staat van het gebouw.

De gebouwbeheerder is te bereiken door een E-mail te sturen naar beheer@mdr.nu.

Barcommissie

De barcommissie draagt zorg voor het reilen en zeilen van de Kampanje. Zij regelt de inkoop en houdt alle nodige voorraden op peil. Tevens verzorgt deze commissie de drankjes en hapjes voor verenigingsfeesten, wedstrijden en andere activiteiten. Tevens regelt zij de schoonmaak van de Kampanje.

De barcommissie organiseert aan het eind van het jaar de bezetting van de bardiensten. Alle leden van18 jaar en ouder worden geacht minimaal éénmaal per jaar een bardienst te draaien. In november en december kunnen leden zich inschrijven voor het volgende jaar voor een bardienst op een dag en tijdstip naar eigen keuze. De barcommissie verdeelt de resterende bardiensten over de leden die zich niet ingeschreven hebben. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de toegewezen bardienst en eventuele wijzigingen (vervanging).

De barcommissie is te bereiken door een E-mail te sturen naar barcommissie@mdr.nu.

Jordinaelredactie

Michiel de Ruyter heeft een eigen verenigingsblad, het Jordinael. Het nieuws wordt gepubliceerd op de website. Tevens ontvangen de leden wekelijks een overzicht van de laatste Jordinael nieuwtjes in de vorm van een nieuwsbrief die per E-mail verspreid wordt. In het Jordinael worden de leden op de hoogte gehouden van mededelingen, verslagen van leden over tochten en wedstrijden, nieuws van bestuur en commissies, de bardienstindelingen, proevendata en geslaagden en informatie over allerlei activiteiten.

Elk lid kan kopij voor het Jordinael inleveren bij de redactie door het sturen van een tekst en bij voorkeur met foto. De teksten dienen aangeleverd te worden als text bestand (.TXT) of in Microsoft Word formaat (.DOC). Foto’s worden bij voorkeur in kleur en zo hoog mogelijk resolutie (drukwerk) opgeleverd bijv. uitgaande van een foto van 10cm x 15cm met 300 dpi krijg je een bestand van 1200 pixels bij 1800 pixels.

De inleverdatum voor kopij voor het volgende nummer staat in elk Jordinael vermeld.

De redactie is te bereiken voor vragen door een E-mail te sturen naar jordinael@mdr.nu. Hetzelfde E-mail adres kan gebruikt worden voor het insturen van kopij.

Lief- & leedcommissie

‘Lief en leed’ is een commissie die zich namens de vereniging inzet bij speciale gelegenheden zoals geboorte, persoonlijk leed, ziekte of overlijden. De commissie regelt een kaart, bloemetje of een fruitmand als blijk van medeleven.

De commissie is te bereiken door een E-mail te sturen naar liefleed@mdr.nu.

Tuincommissie

De tuincommissie onderhoudt het groen, het grasveld en struiken, rondom de gebouwen. Regelmatig wordt het gras gemaaid, worden struiken en bomen gesnoeid, onkruid verwijderd.

De tuincommissie is te bereiken door een E-mail te sturen naar tuin@mdr.nu.