roei_brc_3000x2000

Roeiinstructie

Instructiecommissie

De roei-instructie wordt gegeven door gekwalificeerde instructeurs en ondersteund door een aantal ervaren roeiers. Aan de instructie nemen zowel ouderen als jongeren deel. Instructie wordt gegeven op zaterdagochtend en in de avond tijdens de zomermaanden.

De instructiecommissie organiseert de instructie voor beginnende en ervaren roeiers. De commissie zorgt voor de opleiding van instructeurs. Tevens stelt de instructiecommissie voor elke soort instructie een trainingsprogramma op dat voorbereid op de roeiproef.

Roeitechniek

Roeien is meer een technische sport dan een krachtsport. Het gebruik van veel kracht zonder een behoorlijke roeitechniek levert weinig resultaat op. Omgekeerd  is het wel goed mogelijk te roeien met een goede techniek zonder veel kracht. Vandaar dat veel roeiers tot op hoge leeftijd actief blijven roeien.

Kracht moet een goede roeitechniek aanvullen. Een roeier moet leren kracht op het juiste moment en op de juiste wijze te gebruiken. De kracht van de armen is minder belangrijk, maar het gebruik van de benen levert juist de meeste rendement, snelheid en stabiliteit.

Roeien is een totaal-beweging: je gebruikt heel veel spiergroepen en die spieren komen in beweging. Spieren van je benen, je armen, je rug en je buik. Roeien is het uitvoeren van bepaalde bewegingen in de juiste volgorde en met het juiste tempo. Bij het leren van roeien besteed je veel aandacht aan de coördinatie van al die bewegingen. Roeien moet je leren.

Voor de basisroeibeweging staan 20 tot 25 lessen van anderhalf uur in een brede C-boot met kiel voor een, twee, drie of vier roeiers. Ook het sturen van die boten moet een roeier onder de knie krijgen. De stuur heeft het beste overzicht en bepaald waarheen geroeid wordt, welke obstakels er zijn bijv. bruggen, sluizen of het vlot. Sturen betekent dat de stuur op het juiste moment de juiste commando’s op een duidelijke manier aan de roeiers geeft en de roeiers ondersteunt met het stuur dat bediend kan worden met het stuurtouw.

“Wie instructie ontvangt, gaat na verloop van tijd ook zelf instructie geven” is het uitgangspunt van onze roeivereniging van vrijwilligers. Door aan anderen de roeibeweging over te brengen word een roeier ook zelf beter bewust van alle kneepjes van het roeien. Van instructie geven leer je beter roeien. Onze vereniging heeft zeer ervaren en minder ervaren instructeurs. We streven ernaar elk jaar een instructeurscursus te organiseren voor de minder ervaren instructeurs en voor wie als instructeur wil beginnen.

Proeflessen

Wil je zien of roeien iets is voor jou? Bij Michiel de Ruyter kun je twaalf proeflessen krijgen om het roeien uit te proberen. om het roeien uit te proberen.

Vond je het leuk? Dan kun je lid worden en verder gaan met de Basis Roei Cursus, de BRC. De twaalf lessen kosten slechts € 85 en je betaalt pas de volledige contributie op het moment dat je lid wordt. De contributie bedraagt per kalenderjaar € 295,56 voor volwassen en € 207,14 voor jeugdleden. Nieuwe leden betalen een eenmalige entree- bijdrage van € 35.

Gebruik het inschrijfformulier om u aan te melden voor de 12 proeflessen.

Basis Roei Cursus

Om een aspirant of nieuw lid bekend te maken met het roeien biedt onze roeivereniging de Basis Roei Cursus (BRC) aan. Deze cursus begint eind april, meestal vlak na de jaarlijkse Open Dag. De instructie wordt gegeven op woensdagavond (in de zomermaanden bij daglicht) en op zaterdagmorgen. Elke instructie duurt anderhalf uur.

De cursus leert de roeier de basisbeginselen en na afloop moet de roeier in staat zijn de eerste roei- en/of stuurproef te halen. De roeiers die de cursus hebben afgerond en geslaagd zijn voor de proef kunnen zelfstandig op pad met een roeiploeg in een boot (wherry of C2+). In de praktijk blijkt dat er tijdens de cursus vanzelf roeiploegen van BRC-cursisten ontstaan.

Jeugd roeiinstructieAan deelname aan de BRC zijn eenmalige extra kosten verbonden die bovenop de contributie komen. Voor die extra bijdrage worden 12 proeflessen gegeven. Het geld wordt besteed aan de verbetering van opleiding en professionele begeleiding van onze instructeurs.

Voor de roeiers wordt het Roeiboekje van U.R.K.V. Michiel de Ruyter beschikbaar gesteld. Dat Roeiboekje verstrekt veel informatie over de roeitechniek, sturen, roeiboten en veiligheid op het water. Met gebruik van onderstaande optie kan iedereen het boekje downloaden.

Roeiboekje 2010

Roeiboekje H4 aanvulling

Vervolginstructie

Na het behalen van de eerste roeiproef biedt de vereniging meerdere vervolgcursus aan. Afhankelijk van het seizoen wordt een passende cursus gegeven.

Gedurende een groot deel van het jaar (laat voorjaar tot begin herfst) kan de roeier werken aan roeitechniek. Om de roeitechniek te verbeteren stappen roeiers in een C1, dat is een tamelijk brede eenpersoonsboot met een kiel. De instructie gebeurt in overleg met de instructeur in het weekend of op een doordeweekse avond.

In de wintermaanden wordt stuurinstructie gegeven in een wherry of vierpersoonsboot (C4+). De stuur is de persoon die het overzicht heeft en ziet waar de roeiboot heen gaat, de stuur ziet als eerste andere vaartuigen en obstakels. Bij stuurcursus wordt de roeier (stuur) geleerd om de boot te navigeren in moeilijkere situaties bijv. bij het passeren van een brug, sluizen, nauwe passages. Ook leert de roeier de stuurcommando’s nodig om de roeiboot snel en efficiënt te keren zonder andere vaartuigen te hinderen. Een roeier leert de stuurcommando’s voor verschillende omstandigheden. Een stuur moet de commando’s kunnen combineren afhankelijk van de situatie. Commando’s moeten met het juiste tempo’s na elkaar en op een duidelijke wijze gegeven worden.

Daarnaast zijn er tal van mogelijkheden om je verder te specialiseren. Je kunt leren boordroeien, oftewel roeien met één riem , uiteraard met twee of vier roeiers per boot. Of je kunt je sculltechniek verfijnen in een skiff, waardoor je meer mogelijkheden hebt om in gladde boten te roeien.

Roeiproeven

Onze vereniging kent een examen- of proevensysteem. Roeiproeven richten zich op de verbetering van de roeitechniek. Een goed techniek voorkomt blessures en resulteert in een effectievere slag. Een goede techniek is essentieel wanneer men vaart in een meerpersoonsboot waar de roeiers moeten samenwerken. Door het behalen van proeven krijgt een roeier ook toegang tot moeilijkere boottypen of toestemming om te varen in nieuwer bootmateriaal. Tenslotte helpen proeven bij het beschermen van de roeier zelf en het roeimateriaal.

De vereniging kent de volgende roeiproeven:

  • Twee stuurproeven:  St1 en St2 (voorheen de Kleine en de Grote Stuurproef). De St1-proef wordt meestal samen met de S1-proef (voorheen Wherryproef) afgelegd.
  • Vier scullproeven:  S1 tot en met S4.
  • Drie proeven voor boordroeien:  B1 tot en. met B3.

De eisen en vaardigheden waaraan kandidaten dienen te voldoen bij het afleggen van een proef zijn beschreven in het Roeiboekje voor zover het de S1-proef (Wherryproef) en de stuurproeven betreft.

De eisen en vaardigheden voor de S2- tot S4-proeven en de B1- tot B3-proeven zijn beschreven in het document Eisen stuur-, scull- en boordroeien.

Eisen stuur-, scull-, en boordproeven sep2023

In de botenloods hangt tegen de rechterkant van de kast, een lijst die aangeeft welke de proeven vereist voordat een roeier gebruik mag maken van een boot. Deze informatie is ook beschreven in het document Onze Vloot 2017.

Een roeier mag uitsluitend roeien in boten waarvoor de roeier door het halen van een roeiproef voldoet aan de gestelde eisen en vaardigheden beheerst. Bij enkele boten behoeven niet alle roeiers aan dezelfde eisen te voldoen. Dan geldt, dat degene met de hoogste proef de boot afschrijft en verantwoordelijk is.

Proeven worden in de regel in het derde weekend van de maand (van maart t/m november) afgelegd. Wanneer dat weekend niet goed uitkomt, kan in overleg met de proevencommissie een ander tijdstip worden bepaald. Een proef bestaat altijd uit drie onderdelen: theorie, praktijk (het tonen van de vaardigheden) en het grondig schoonmaken van de boot. Een roeier kan in het Roeiboekje een uitgebreide beschrijving vinden van de roeiproeven, de eisen die gesteld worden en zaken die getoetst worden tijdens de proef.

Het schema voor de 2023 roeiproeven ziet er als volgt uit:

  • 17 juni
  • 15 juli (onder voorbehoud)
  • 19 augustus (onder voorbehoud)
  • 16 september
  • 21 oktober
  • 18 november

De instructeur meldt de kandidaat voor een proef aan bij de proevencommissie. Aanmelding gebeurt wanneer de duidelijk is dat de roeier de vereiste vaardigheden in voldoende mate beheerst. Op verzoek kan een lid van de proevencommissie enige tijd voor het afleggen van een proef komen meekijken om het niveau van de kandidaat te beoordelen en verbeterpunten aan te dragen.

Aanmelden voor een proef of voor meekijken voorafgaand aan de proef doet de instructeur door het sturen van een E-mail naar proeven@mdr.nu. Een aanvraag dient minimaal twee weken voor de gewenste datum ingediend te worden.

Scroll naar boven