De Roeicommissie heeft op 2 maart in een speciale vergadering het stappenplan van de commissie aanpak ledenwerving en de resultaten van de visiebijeenkomst van 6 februari besproken. Met speciale aandacht voor de cohesie tussen roei en kano. Ook de Kano heeft behoefte aan nieuwe leden en meer publiciteit.

Hieronder staan puntsgewijs de conclusies en afspraken van deze vergadering.

We constateren dat er inmiddels al een heel aantal activiteiten gestart zijn of uitgevoerd.

 • De midwintercompetitie is afgerond, voor herhaling vatbaar en was een groot succes.
 • In de zomer wordt voor eigen roei- en kanoleden de “mijl van Uithoorn” georganiseerd.
 • De Open Dag op 22 april wordt goed voorbereid en is ook een gezamenlijke activiteit van roei en kano. 
 • De Kampanje gaat ook door de week open voor alle leden (reeds aangekondigd in Jordinael)

Wat zeker moet blijven:

 • De Amstel Drecht Regatta in oktober. De publiciteit daarover naar buiten moet meer aandacht krijgen.
 • Gezamenlijke activiteiten van de evenementen commissie. Wel moeten we die beter promoten vanuit alle commissies.
 • Vrijdagmiddag borrel en eten.
 • De structuur van afzonderlijke commissies bij Kano en Roei voor onder andere: instructie, jeugd, toertochten, materiaal, wedstrijden.

Wat nu moet worden aangepakt:

 • Er moeten een commissie bijkomen: ledenwerving en PR, waarbij wel de samenwerking tussen roei en kano moet worden bewaakt.
 • De huidige commissies moeten aan de slag met de suggesties en verbeterpunten die staan in het verslag van de visiebijeenkomst op 6 februari. We zullen dat op de volgende vergadering verder bespreken.
 • Vanuit de commissies moet meer kopij naar het Jordinael en meer aandacht voor de communicatie naar buiten. Dit verslag is daar een begin van. 
 • Het meest urgent is ondersteuning van de PR die zorgt voor informatie naar de regionale en de sociale media bij alle daarvoor in aanmerking komende activiteiten.

Afspraken:

We zullen een aantal leden die dat op de visie bijeenkomst van 6 februari hebben aangegeven benaderen voor inzet bij publiciteit via sociale media en regionale kranten.

We gaan een commissie PR en ledenwerving opzetten die ook vertegenwoordigd wordt in de Roeicommissie. 

Graag horen we wie nog meer zich wil inzetten voor meer communicatie en PR en ledenwerving.
Je kunt je graag melden bij een van de leden van de Roeicommissie.

Dat zijn:

Jeroen Ravesloot (Roeicommissaris)
Marten van Til (Roeicommissaris)
Silvia Bocxe (Instructie & proeven)
Cees van Dok (Wedstrijden)
Lex van Emden (Jeugd)
Rob van Veen (Materiaal)
Dick van Es (Toerroeien)
Marten van Til

roeicommissie@mdr.nu