Er stond een mooi bericht met veel complimenten in de Nieuwe Meerbode: