Vorig jaar schreef Lex van Emden al in het Jordinael over dit onderwerp. Hij kondigde ook aan dat het nationale blad ROEI hier aandacht aan zou gaan besteden. Dat gebeurt nu in de editie van december 2021. Onder een foto van Lex en onder dezelfde kop als boven dit artikel staat de volgende tekst:

Lex van Emden, jeugd coördinator van Michiel de Ruyter schreef ons een hartenkreet. Hij begeleidde als coach de juniorleden van zijn vereniging bij Le Coup des Jeunes, een jeugdwedstrijd van de kleine roeivereniging Leerdam. De deelnemende verenigingen moeten daar hun eigen boten meenemen. Van Emden schrijft: “Tot mijn verbazing viel mij het aantal inschrijvingen en het aantal aanwezige verenigingen bij deze editie van de Coupe des Jeunes erg tegen.” Bij enkele verenigingen –  Alphen, DDS – heeft hij nagevraagd hoe dat kwam: “De juniorleden konden geen boot meenemen omdat seniorleden wilden trainen voor veteranenwedstrijden, de Novembervieren en de Lingebokaal. Hij verzucht: “Heren en dames seniorroeiers, dit kan toch niet? Je geeft juniorroeiers toch ook een kans zich te ontwikkelen en mee te doen met wedstrijden? Gun ze een boot om in te roeien en train een dag later of eerder. We hebben landelijk gezien al weinig juniorroeiers, moeten dat er nog minder worden?”

Zijn vraag sluit aan bij een discussie tijdens de algemene vergadering van de KNRB. In de begroting voor 2022 blijkt een schamele dertigduizend euro uitgetrokken te zijn voor het totaal van coastal roeien plus ‘opvang, werving en breedtesportevenementen’ tegenover een kwart miljoen voor top-jeugd waaronder bijvoorbeeld achttienduizend euro voor hun kleding. Hier zijn enkele verenigingen met een succesvolle jeugdafdeling, De Amstel, Het Spaarne en Hemus voorop, samen met veel andere verenigingen tegen in het verweer gekomen, met als resultaat dat met grote meerderheid van stemmen een verdubbeling van de dertigduizend euro in de begroting is opgenomen. De opmerking van het KNRB-bestuur dat ook in andere begrotingsposten bedragen voor de jeugd zijn opgenomen, kon de vergadering niet van gedachten doen veranderen.

Duidelijk is dat er sprake is van frictie. Gaat het niet om verenigingsboten, dan gaat het wel om geld. Hier willen we komend jaar aandacht aan besteden. Informatie is altijd welkom bij de redactie.