We konden vele jaren van zijn vlot gebruikmaken!

Tijdens de Ronde Hoep-toertocht d.d. 26 juni jl. hebben we wederom gebruik mogen maken van het nabij het het pontje van Nes aan de Amstel gelegen vlot van Ruud Goedknegt om daar te wisselen. Ruud is oud-roeier en biedt regelmatig zijn gastvrijheid aan passerende roeiers; niet alleen om te wisselen, maar ook als men o.a. gebruik van het toilet zou willen maken. Hij heeft daar in zijn achtertuin een aparte unit voor laten bouwen. Daarnaast biedt hij o.a. roeiers van MdR de gelegenheid om in de achtertuin een BBQ te organiseren. Dit is allemaal heel bijzonder.

Daarnaast maakt Ruud, bevlogen zoals hij is – hij hoopt in augustus a.s. 89 jaar te worden – zich zorgen om de bevolking van m.n. Noord Ghana in West Afrika. Hij is hiertoe enige tijd geleden een Crowdfundingsactie gestart om het voor de mensen daar mogelijk te maken bamboe-plantages aan te aan te leggen en zo de (verdere) verdroging van Afrika tegen te gaan. Omdat bamboe tevens gebruikt kan worden als ‘grondstof’ voor het fabriceren van allerlei producten ‘snijdt het mes aan twee kanten’. Enerzijds kan hierdoor de verdere verdroging c.q. het oprukken van de Sahel in zuidelijke richting een halt worden toegeroepen en anderzijds levert het verbouwen en de productie van bamboe een bijdrage aan in het dagelijks levensonderhoud van de bevolking. Voor meer gedetailleerde informatie verwijs ik kortheidshalve naar de bijlage.

Ruud heeft ons als roeiers van MdR gevraagd zijn project onder de aandacht te brengen onder de leden van MdR. Gelet op de gastvrijheid, die wij al jarenlang van hem mogen ontvangen, zou het een mooi gebaar richting Ruud zijn – als tegenprestatie – om via het Jordinael /Nieuwsbrief aandacht aan zijn project te besteden c.q. hiervoor te vragen. Meer informatie op:

Crowdfundingsactie Van Ruud Tegen Verdere Verdroging Van Afrika

Met vriendelijke groet,

Albert Vuil