Van 17 t.m. 23 mei verzorgen zeven sportverenigingen in Uithoorn clinics  voor oudere inwoners die weer of meer of voor het eerst willen gaan sporten maar niet weten welke sport bij hen past.
Om deze mensen te helpen bij hun keuze heeft Michiel de Ruyter op dinsdag 18 mei een ochtend waar belangstellenden kunnen kennismaken met de eerste beginselen van de roeisport.
Als jullie mensen kennen die hier mogelijk in geïnteresseerd zijn, willen jullie hen dan informeren en zich laten opgeven via voorzitter@mdr.nu.
Eén en ander is een uitvloeisel van het Nationaal Sportakkoord geïnitieerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport, teneinde meer Nederlanders in beweging te krijgen in de strijd tegen overgewicht en dienaangaande gezondheidsrisico’s. Eén doelgroep zijn mensen van 60 plus, maar evenzeer ligt de focus op jongeren.
Daar houdt een andere werkgroep zich mee bezig, die met name gericht is op de kinderen in het basisonderwijs.