Nu de instructie weer op gang komt kunnen er ook weer proeven aangevraagd worden.

Proeven worden in de regel in het derde weekend van de maand afgelegd. Een proef bestaat altijd uit drie onderdelen: theorie, praktijk (het tonen van de vaardigheden) en het grondig schoonmaken van de boot. Een roeier kan in het Roeiboekje een uitgebreide beschrijving vinden van de roeiproeven, de eisen die gesteld worden en zaken die getoetst worden tijdens de proef.

De instructeur meldt de kandidaat voor een proef aan bij de proevencommissie. Aanmelding gebeurd wanneer de duidelijk is dat de roeier de vereiste vaardigheden in voldoende mate beheerst. Op verzoek kan een lid van de proevencommissie enige tijd voor het afleggen van een proef komen meekijken om het niveau van de kandidaat te beoordelen en verbeterpunten aan te dragen.

Aanmelden voor een proef of voor meekijken voorafgaand aan de proef doet de instructeur door het sturen van een E-mail naar proeven@mdr.nu. Een aanvraag voor de roeiproef dient minimaal twee weken voor de gewenste datum ingediend te worden.

Planning 2021

19 juni

17 juli en 21 augustus (onder voorbehoud)

18 september

16 oktober

20 november