Inleiding
Tijdens de corona crisis is de instructie stil komen te liggen. Albert Vuil heeft als eerste instructie opgepakt en wel in C1-boten. Nadat er weer in meer persoons boten geroeid mocht worden heb ik de instructie BRC, basis roei cursus, weer voorzichtig opgepakt. Ik ben begonnen met eerst op zaterdag ochtenden instructie te geven, want ik heb eerst gepeild of alle instructeurs instructie wilde geven en of de deelnemers al wilden roeien. Tot op heden zijn de deelnemers blij dat ze weer kunnen roeien en de instructeurs zijn enthousiast met instructie geven. Ik heb aangegeven dat iedereen tijdig de planner moet invullen, zodat de indeling makkelijk te maken is. De instructie op zaterdag loopt goed en het is daarom tijd voor de tweede stap.

De tweede stap
Dat is op dinsdagavond instructie geven en krijgen. Die start op dinsdagvond 11 mei. Volgende week dinsdag is het 4 mei en dan ben je ’s avonds niet bij MdR, maar thuis of bij een herdenking, zodat het 11 mei de eerste dinsdagavond wordt.

De derde stap
De derde stap zal zijn dat ik een aantal ex-leden benader, die vorig jaar hun lidmaatschap hebben opgezegd en nog de BRC volgden. Ik wil aan hun aan vragen of ze nog belangstelling hebben om weer te beginnen. Die stap ga ik binnenkort zetten.

De vierde stap
De vierde stap is het beginnen met belangstellenden te benaderen. Ik heb een lijst met veel ongeveer tien belangstellenden. Die wil ik benaderen en vragen of ze nog steeds belangstelling hebben. Ik probeer om de eerste belangstellenden een proefles te laten geven op dinsdagavond 11 mei.

De vijfde stap
Ik wil in de loop van de maand mei gaan kijken of een aantal leden van de BRC-“cursisten” al C1-instructie kunnen krijgen, zodat het aantal deelnemers minder wordt, want de ervaring leert dat er in de loop van het jaar er weer belangstellenden bij komen.

Tot slot
Ik wil benadrukken dat het aantal leden op dit moment op een dieptepunt is beland. Twee leden hebben hun lidmaatschap per 31 december 2021, vanwege verhuizing opgezegd. Des te meer leden je hebt des te meer contributie je jaarlijks ontvangt en je meer kan besteden aan nieuwe boten, onderhoud en vernieuwingen. Vandaar dat ik graag nieuwe leden zo snel als mogelijk wil laten instromen. Uiteraard niet te snel om niet de organisatie van de instructie te frustreren.

Als er leden zijn die instructie willen geven dan heel graag. ik kan zorgen, al op korte termijn dat je een interne opleiding krijgt voor instructie geven. Je helpt dan ook de huidige instructeurs, want ook zij willen graag wel eens op zaterdag vrij hebben.

Lex van Emden