Er is veel over gediscussieerd, lang over gepraat maar nu eindelijk gaat het gebeuren: de bestrating bij de club wordt op de schop genomen.

Waternet heeft opdracht gegeven aan een aannemer om de bestrating en houtwerk bij de ingang van onze club aan te pakken in het kader van de waterbeheersing. Officieel is langs ons clubgebouw een klein dijkje van Waternet. Wij hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt en hebben de aannemer opdracht gegeven om het hele terrein vanaf de ingang tot het vlot op te hogen. De beschoeiing is al hersteld dus kan nu de bestrating ook worden aangepast. Tevens zal aan de zijkant, waar de fietsenrekken staan, de straat worden opgehoogd. Alleen de bestrating bij de ingang bij de kanoloods zal nu niet worden gedaan.

Planning is om aanstaande dinsdag te starten. De werkzaamheden zullen ongeveer 10 dagen in beslag nemen en omvatten het volgende: ophoging van de ingang naar het gewenste niveau door Waternet. Op het plein en de fietsenstalling gaat de gehele bestrating eruit en wordt er ongeveer 40m3 zand gestort. Daarnaast plaatst men een werkwagen voor het personeel en shovels.

Dit geeft al met al zoveel hindernissen en modder dat het niet mogelijk zal zijn met roeiboten van de loods naar het vlot te komen.

Om ons materiaal te beschermen wordt er voor de roeiers een vaarverbod opgelegd zolang de werkzaamheden duren. Tevens zal het krachthonk niet gebruikt mogen worden, aangezien de materialen niet in het zand kunnen.

De toegang tot de werkplaats zal beperkt zijn, afhankelijk van de status van de werkzaamheden.

Voor de kanoërs is het wel mogelijk om te kanoën. Als de werkzaamheden dat toelaten wordt er bekeken of er een looppaadje naar de Kampanje kan worden gelegd.

We beseffen dat deze maatregelen vervelend zijn en al heel snel ingaan maar wij zijn blij dat de aannemer zo snel kan beginnen en we kijken er naar uit dat we straks weer een mooi vlak plein hebben waar geen plassen op blijven staan en de botenwagen weer op normale wijze tot bij het vlot kunnen rijden.

Contactpersoon tijdens de werkzaamheden is Dick van Es: dickvanes@icloud.com of Ron van ’t Hart: rvanthart.transport@quicknet.nl