Op de website van MdR zijn (nadat u bent ingelogd) bij de documenten nu ook de financiële gegevens over 2019, evenals de begroting 2020 voor u zichtbaar.

Zo vindt u achtereenvolgens:

· Verslag van de penningmeester over 2019 (2019-verslag-penningmeester.pdf) met een toelichting op de cijfers over het afgelopen jaar.

· Het resultaat (opbrengst-kosten – 2019-mdr-resultaat-2019-detailniveau.pdf) en de balans (schulden en bezittingen – 2019-mdr-balans-ultimo-2019.pdf).

· Voor 2020 de begroting (2020-begroting-mdr.pdf) inclusief voorstel voor de contributie 2020 in presentatievorm met toelichting (contributie-2020.pdf) en als document met alleen de cijfers (2020-03-17-overzicht-voorgestelde-contributie-2020.pdf).