Hierbij willen wij alle leden van Michiel de Ruyter uitnodigen om op woensdagavond 18 maart 2020 naar de Algemene Leden Vergadering te komen. Hierin legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar en worden de plannen voor 2020 gepresenteerd.

De agenda wordt eind februari via het persoonlijke mailadres toegestuurd, dus houdt de mailbox in de gaten!

De bijbehorende stukken zullen begin maart op de MdR website worden geplaatst, achter de login.

Namens het bestuur,

Alet Folkerts
secretaris