Hierbij willen wij alle leden van Michiel de Ruyter uitnodigen om op woensdagavond 18 maart 2020 naar de Algemene Leden Vergadering te komen. Hierin legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar en worden de plannen voor 2020 gepresenteerd.

De agenda is eind februari via het persoonlijke mailadres van de leden toegestuurd.

De stukken voor deze vergadering zijn op website beschikbaar:

  • U moet eerst inloggen.
  • Daarna kunt u de stukken vinden, ga naar https://www.mdr.nu/documenten/# en daarna naar de folder /Leden/ALV waar alles te vinden is.

Namens het bestuur,

Alet Folkerts
Secretaris