Uitnodiging voor de Algemene Roeiledenvergadering op
donderdag 12-12-2019

Op de agenda staat o.a. het verslag van de roeigebeurtenissen van afgelopen jaar, de plannen voor volgend jaar en de goed te keuren roeibegroting voor 2020.

De bijlagen bij de agendapunten en de verslagen van de diverse commissies vind je hier. Om de avond niet te lang te maken gaan we op deze laatste niet te ver in.

Goed om te weten wat er speelt in de diverse commissies, om betrokken te zijn bij je roeivereniging en leuk om elkaar te ontmoeten. Dus kom langs!

Datum: 12 december 2019 op de Kampanje
Welkom vanaf 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur

Programma

Voorafgaand aan de vergadering presenteert de Toercommissie haar plannen voor 2020.

 1. Opening en mededelingen
 2. Jaarverslag 2019
  Toelichting – indien nodig in de vorm van vraag en antwoord – door de diverse commissies. Zie ook de verslagen op het besloten gedeelte van de website: mdr.nu
 3. Vlootplan 2020
 4. Nieuwe opzet Marathoncommissie
  Inschrijving voor wedstrijden
 5. Jeugdroeien en instructie
 6. Update My Fleet
  Bevestigen van boten / (dubbel) afschrijven
 7. Roeibegroting 2020 vaststellen
 8. Rondvraag o.a. input leden voor Jaarplan 2020
 9. Afsluiting met napraten en een drankje aan de bar

Alvast bedankt voor je komst en je inbreng!
Namens de Roeicommissie

Jeroen Ravesloot
Marten van Til
Roeicommissarissen