Na 10 jaar de nieuwjaarsduik georganiseerd te hebben met als spektakelstuk afgelopen jaar in het oude dorp, is het tijd om een pauze in te lassen.

Los van de laatste editie, die ten behoeve was van KiKaRoW, liep de belangstelling al een aantal jaren terug. Daarnaast vraagt het organiseren van de nieuwjaarsduik veel van onze vrijwilligers. Daarom is besloten om nu even geen nieuwjaarsduik te organiseren. Volgend jaar gaan we dit dan opnieuw bezien.