Beste kanovaarders uit de regio en andere kanorelaties,

Graag willen we jullie uitnodigen voor een presentatie-avond op woensdag 18 januari 2023, aanvang 20.00 uur in het kanohuis van de Alphense Kanovereniging “De Kromme Aar”.

Presentatie “Expeditie Tasmanië” door de Dutchseakayakers Paul de Haas en Marian Makelaar.
(Zie ook de ’Kanosport’ 2019/3 voor een uitgebreid verslag, als voorproefje. Is dus wel even zoeken in het kanoarchief !, en zo niet dan blijft het een verrassing.)

Wij zijn zeer vereerd dat wij Paul en Marian, nu voor de 4e keer, bij ons mogen verwelkomen, eerdere presentaties gingen ook over “het ronden” van eilanden nl. Ierland, IJsland en Vancouver Island,

Deze presentatie was al eerder gepland in maart 2020, maar moest op het laatste moment afgezegd worden vanwege de opkomende corona-pandemie.
En in de daarop volgende 2 winterseizoenen is het niet gelukt om een herkansing te plannen, ook weer vanwege corona-beperkingen en/of het niet passen in de wederzijdse agenda’s.
Maar nu dus wel …. en daar zijn we heel blij mee.
Dan volgt nu de aankondiging van Paul en Marian zelf:

Dwalend rond Tasmanië.
“Not all who wander are lost.”
J.R.R. Tolkien

Onze kajakexpeditie rond Tasmanië.
Wanneer de golven op de Westkust in kilometerslange rijen binnen rollen weten we het zeker.
Deze keer is de zee ons niet genadig.
Is de kustlijn met zijn zachte duinen onbereikbaar door muren van water, die aanlanden verhinderen. Deze keer is de wind onstuimig en weet van geen wijken.
Deze expeditie, zo anders dan al die andere.

Dit verhaal gaat over vallen, opstaan en doorgaan. Over liefde voor de natuur tot overleven.
Bovenal gaat dit verhaal over ons en het gevecht met de Roaring Forties.
Het gebied waar de mens maar heel klein is en de oceaan en de wind regeert.
Het verhaal dat we heel lang niet konden vertellen omdat kwetsbaarheid moed vereist.
Toch wint de schoonheid die ons deelgenoot was en dat is te mooi om niet te delen.

Marian & Paul:
Deze aankondiging geeft precies aan waar het over gaat, een terugblik op een wel heel bijzondere expeditie. Een interessante avond en je bent van harte uitgenodigd.

Maar voor deze presentatie geldt wel het volgende:
Wij vragen een toegangsprijs van € 5,00 p.p. en aanmelden vooraf:
+ Per mail bij Wim Dieho, wimdieho@ziggo.nl uiterlijk dinsdag 27 december 2022.
+ Bij onvoldoende aanmeldingen kan de presentatie alsnog niet doorgaan (maar daar gaan wij vooralsnog niet van uit). Uiterlijk 2 januari 2023 volgt hierover bericht.
+ Afrekenen kan op de avond van de presentatie d.m.v. pin-betaling aan de bar.
Wij vragen hiervoor begrip en bij voorbaat dank voor ieders medewerking.

Het adres van ons kanohuis is Machineweg 2c, Alphen aan den Rijn (en het tel.nr. is 0172 – 47 44 48).
Ter oriëntatie: dit is aan het Aarkanaal, naast de Zegerbrug en naast de Roeivereniging.

Als je de routeplanner gebruikt dan voor het laatste deel (vanaf de rotonde vlakbij de club) deze niet volgen, maar volg de routebeschrijving die te vinden is op onze website www.krommeaar.nl

Graag tot woensdagavond 18 januari as.
Met vriendelijke kanogroeten,

Herman van Huis en Wim Dieho,
Voor inlichtingen tel. 0172 – 444 929 of 06 – 123 29 384