Op 14 juni hebben na het dinsdagroeien (elke dinsdag om 09.30 u worden de neuzen geteld en de daarbij horende roeiboten geselecteerd – iedere roeier is welkom) 7 roeiers de tuin opgeschoond op aangeven van Peer van de Velde.

Ze hebben in ruim een uur tijd heel wat bossen onkruid weggehaald en het gras gemaaid.
Ook werden de kantjes ervan af gelopen en is de troep bij het fietsenrek verwijderd.
Dit werd beloond door Elly Wu met een flinke hoeveelheid broodjes en krentenbollen.