Woensdag 20 april was het eindelijk zover: weer een echte ALV in de Kampanje. Helaas moeten de leden de ALV nog een beetje terugvinden. Totaal waren er 50 leden aanwezig (inclusief de bestuursleden). Aangezien er 350 leden zijn is dat niet een hele grote opkomst.

Tijdens de vergadering zijn de cijfers over het afgelopen jaar besproken en goedgekeurd. Tevens presenteerde Toon de budgetten voor 2022 en het bedrag contributie wat daarbij hoort. De aanwezige leden stemmen in met de nieuwe contributie. Dit is vanaf nu op de website te vinden bij de documenten.

De voorzitters, penningmeester en roeicommissarissen zitten nu 3 jaar in het bestuur en worden herkozen. En er wordt een nieuwe kanocommissaris gekozen. Alle aftredende bestuursleden wordt bedankt voor hun inzet met een bloemetje en een flesje.

Maar helaas verlaten een drie bestuursleden het bestuur die niet worden vervangen: Ron van ’t Hart, Kim de Vries en Lydia Wolterman. Daarom zijn er nu vacatures voor de functies van Bestuurslid voor gebouwbeheer en bestuurslid voor Public Relations.

Om het gebouw en de terreinen eromheen te onderhouden en te verbeteren is een kluscommissie maar om die aan te sturen en in het bestuur te vertegenwoordigen is iemand heel hard nodig. Daarnaast zoeken we iemand die enerzijds de social media wil bijhouden en ervoor zorgt dat er artikelen in de krant worden geplaatst en anderzijds meehelpt dat we meedoen met de beschikbare sponsoracties. Wil je meer weten of heb je interesse: spreek een bestuurslid aan of stuur een mail naar: secretaris@mdr.nu

Tot slot wordt er geconstateerd dat er drie uitdagingen zijn waarvoor nader onderzoek nodig is en waarvoor dan een overleggroep gezocht wordt:

Inventariseren van de kwaliteiten van de leden die we zouden kunnen nutten om als vrijwilliger in te zetten.

De energieprijzen stijgen, hoe kunnen we besparen op de energierekening

Er is een meerjaren onderhoudsplan wat verder uitgewerkt moet worden.

Verdere informatie over de overleggroepen volgt.
En daarna was het tijd voor een gezellige borrel.
De notulen komen medio mei achter de inlog op de website.