Eén dezer dagen zullen jullie in de roeiloods en de kanoloods een bord zien staan met de tekst: “Zo gaan wij met elkaar om”.

Dit is één van de uitvloeisels van het zgn. Nationale Sportakkoord (geïnitieerd door het Ministerie van VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport en vertaald in lokale Sportakkoorden, bij ons Sportakkoord Uithoorn).

Voor leden die in Uithoorn en de Ronde Venen wonen: zie de Nieuwe Meerbode van deze week pag. 26.

In de Nieuwjaarstoespraak die wij publiceerden vermeldde ik al dat wij in mijn persoon als Michiel de Ruyter hadden deelgenomen aan het Sportakkoord Uithoorn, o.a. aan dit project: “een veilige sportomgeving”.

Dan weten jullie waar die borden vandaan komen en waarom ze er staan.

Ellen Boeringa

Artikel uit De Nieuwe Meerbode