De meeste leden zullen het wel hebben gemerkt: er gewerkt aan de weg bij het Amstelplein. Ze zijn daar nu aangeland op het stuk waar ook de keerlus en wachtplaats van de bus is. Daarom kan de bus daar nu tijdelijk niet keren of stoppen.

De gemeente heeft er voor gekozen om “onze” parkeerplaats aan te wijzen als keerlus. Er zijn rijplaten gelegd bij het fietspad om ruimte te maken voor de bus. Tevens zal de bus daar zijn wachttijd hebben.
Voor zover nu bekend kunnen de bestaande parkeerplaatsen gewoon gebruikt worden. Niet op de rijweg van de parkeerplaats parkeren.

De verwachting nu is dat het tot en met 11 maart duurt.

Mocht iemand merken dat er zich problemen voordoen, meld dit graag direct bij secretaris@mdr.nu dan kan ik contact opnemen met de omgevingsmanager verkeersplan centrum.

Het bestuur