Voormalig roeilid Ad Goedbloed is jongstleden zondag overleden.

Ad was lid van 1984 tot 2019. Met zijn vaste ploeg roeide hij op zaterdagochtend, tot zijn gezondheid afnam.
Hij zag dat met tegenzin onder ogen maar aanvaardde het.
Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote Nan, die ook al zo lang lid van onze vereniging is en
vast op zaterdagochtend roeit.
De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden, vanwege coronamaatregelen helaas in besloten kring.
Het bestuur