Afgelopen donderdag, 25 juni, was het tijd voor de ALV. Zoals al via het Jordinael gemeld staat de gegeven presentatie online op mdr.nu achter de login. De notulen zullen worden toegevoegd zodra die afgerond zijn.
Er hebben 34 personen gebruik gemaakt van de mogelijkheid digitaal te stemmen.

1: Ben je akkoord met de notulen van de ALV van juni 2020? 34 x ja
2. Geef je decharge aan het bestuur over het gevoerde beleid en de financiële cijfers over 2020? 34 x ja
3. Ben je akkoord met de benoeming van Alet Folkerts als secretaris? 34 x ja
4. Ben je akkoord met de benoeming van Quinty Kas en Jorn van Gijn als duo-bestuurslid namens de jeugdcommissie? 34 x ja
5. Ben je akkoord met de voorgestelde contributie voor 2021? 34 x ja
6. Ben je akkoord met de voorgestelde begroting voor 2021? 34 x ja
7. Ben je akkoord met een onderzoek naar een alternatief voor jubileumspeldjes? 34 x ja
En daarmee heeft het bestuur decharge gekregen voor het gevoerde beleid voor 2020, is de contributie en de begroting goedgekeurd.
Ook alle bestuursfuncties zijn weer ingevuld.