Gisteren, donderdag 24 juni was het weer zover: de Algemene Leden Vergadering (ALV) waarin de algemene zaken besproken worden, de cijfers over het afgelopen jaar worden beoordeeld en de begroting en contributie voor het nieuwe jaar vastgesteld worden.

Helaas moest het ook dit jaar, net als vorig jaar, digitaal. We kijken er naar uit om volgend jaar iedereen weer in de Kampanje te kunnen ontvangen. Totaal kwamen er 46 personen in de digitale vergadering.

Ellen loodste ons efficiënt door de presentatie. Deze presentatie staat nu op de website zodat mensen hem nog een keer kunnen nakijken. Of als je de vergadering hebt moeten missen kun je lezen waar het over ging.

Toon presenteerde de cijfers van het afgelopen jaar, waarbij ondanks Corona sluitingen, nog een positief resultaat gemeld kon worden. Er zijn diverse grote investeringen gedaan waaronder het opnieuw bestraten van een groot deel van het terrein en het vervangen van het roeivlot. De kascontrolecommissie heeft de cijfers onderzocht en heeft moeten constateren dat ze niets hebben kunnen vinden wat niet klopte. Compliment voor de penningmeester. De gerealiseerde winst zal worden toegevoegd aan de reserves van de betreffende afdelingen.

Vervolgens was het tijd voor de bestuursverkiezingen: Alet Folkerts is opnieuw verkiesbaar als secretaris. Wessel Vroon stopt als bestuurslid voor de Jeugdcommissie , Quinty Kas en Jorn van Gijn zijn in zijn plaats verkiesbaar.

Daarna was het tijd voor de begroting van het nieuwe jaar. De roei, kano en kanopolo hadden hun eigen begrotingen al goedgekeurd en Toon presenteerde nu de begroting voor het algemene deel en gaf een overzicht van de overige begrotingen. De begroting laat een positief resultaat zien, behalve bij de kanopolo. Die gaan dit jaar lichtmasten aanschaffen zodat ook in de periode dat het ’s avonds al donker is nog goed getraind kan worden. De polo zal dit grotendeels betalen uit de opgebouwde reserves.

In afwachting van de goedkeuring van de begroting werden ook de nieuwe contributies gepresenteerd. Uitgangspunt bij het voorstel is dat het bestuur de contributie niet wil verhogen, de roei en kano afdeling hadden hetzelfde besloten. De calamiteitenbijdrage zal vervallen. Alleen de bijdragen KNRB en Watersportverbond zijn verhoogd met de prijsindex. Als gevolg hiervan komt de totale contributie dit jaar iets lager uit dan voorgaand jaar.

Tot slot was er gesproken over de gebruiken rondom de jubilarissen. De kosten van de speldjes zijn best hoog en de vraag is of dit afweegt tegen het resultaat. De leden wordt gevraagd om te denken over alternatieven, zodat er een voorstel kan worden gemaakt wat de volgende ALV kan worden voorgelegd aan de leden.

In de rondvraag vroeg Sonja of het mogelijk is om achter de login weer een ledenlijst op te nemen zodat ze mensen kan bellen. Helaas staat de privacy wet dit niet toe. Leden zullen zelf van medeleden telefoonnummers moeten verzamelen in hun adressenboek.

Het is nog mogelijk om te stemmen tot vrijdag 25 juni, 22.00 uur. Nadat is ingelogd op mdr.nu staat onder Mijn MDR een linkje naar de ALV enquete.

Hopelijk is de volgende vergadering weer in de Kampanje, dan is het bijpraten een stuk leuker.

En dan is het alweer het einde van de vergadering. Ellen sluit de vergadering om 21.05 uur.