Hallo roeiers,

Als gevolg van de lockdown zijn de geplande tochten niet doorgegaan.
Gelukkig kunnen we, met in achtneming van de voorschriften, wel weer roeien.
Toch hebben wij besloten de geplande tochten voor de rest van dit jaar te laten vervallen.
Ook de gastentocht gaat niet door.
Zie het als een voucher: alle tochten worden opgenomen in het programma van 2021

De Toercommissie