mdr_vertrouwenspersoon_3000x2000

Vertrouwenspersoon

Algemeen

URKV Michiel de Ruyter heeft sinds enige jaren een vertrouwenscontactpersoon voor leden die de behoefte hebben om in vertrouwen te praten over problemen binnen de vereniging.

De vereniging heeft het beleid rond ongewenste omgangsvormen vastgelegd in een reglement.

Waarom een vertrouwenspersoon?

Onze vereniging wil natuurlijk een veilige vereniging zijn waar iedereen met plezier bezig is met zijn of haar sport.

Het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon op je sportvereniging kan dan al snel wat negatief klinken, omdat we er toch voor ons gevoel alles aan doen om zaken als conflicten, ruzies, pesten, agressie, geweld, discriminatie, grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie buiten de deur van de vereniging te houden.

Maar stel je nu voor dat…

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn voorgekomen waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen kon worden. Onze vereniging wil dit voor zijn.

Dit is dan ook één van de redenen waarom ook binnen onze vereniging het fenomeen vertrouwenscontactpersoon is te vinden. De vertrouwenscontactpersoon is een centraal aanspreekpunt om te helpen om er met elkaar voor te zorgen een veilige en leuke sportomgeving te bewaren. De vertrouwenspersoon zal een persoon met vragen of klachten aanhoren en desgewenst je doorverwijzen naar de juiste persoon en/of instantie in de professionele hulpverlening.

Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen

De vertrouwenscontactpersoon is er ook voor een gesprek, voordat er echte problemen zijn. Bij de vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden.

De vertrouwenspersoon is er voor alle leden en mensen rond een lid d.w.z. sporters, coaches, begeleiders en ouders.

Het is belangrijk om niet te lang te wachten, waardoor er snel een eind gemaakt kan worden aan een ongewenste situatie. Voorkom erger of herhaling door het tijdig melden van situaties.

Wanneer ga je naar een vertrouwenscontactpersoon?

Iemand kan contact opnemen wanneer hij/zij wil praten over de manier waarop we met elkaar omgaan. Je stapt naar de vertrouwen persoon:

  • Wanneer iemand pest of gepest wordt
  • Je een geval van discriminatie meent te zien, waarbij het gevoel bestaat dat iemand vanwege huidskleur, geloof, of seksuele voorkeur buitengesloten wordt
  • Bij constatering van grensoverschrijdend gedrag d.w.z iemand wordt op een ongewenste of onprettige manier benaderd en/of aangeraakt
  • Bij een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag, waarbij mogelijk iemand binnen de vereniging betrokken is
  • Grensoverschrijdend seksueel gedrag
  • Wanneer iemand je beticht (direct of indirect) van grensoverschrijdend gedrag
  • Als je vragen hebt over jouw gedrag als coach, trainer of begeleider, en afvraagt of je gedrag verstandig is
  • Wanneer je je zorgen maakt over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan op de vereniging
  • Bij signaleren of vermoeden van dopinggebruik

Je kunt naar een vertrouwenspersoon gaan in alle gevallen waarbij je wilt weten of een situatie of gedrag normaal is of juist ongewenst is.

Hoe vertrouwelijk is de vertrouwenscontactpersoon?

Alle gesprekken en alle informatie is bij de vertrouwenscontactpersoon in veilige handen. De vertrouwenspersoon is onafhankelijke en zal adviseren, bijvoorbeeld welke wegen er bewandeld kunnen worden om het probleem op te lossen.

De vertrouwenspersoon doet zelf geen inhoudelijk onderzoek.

Het kan soms belangrijk zijn om anderen bij een vraag of probleem te betrekken, maar dit zal altijd gaan in overleg en met toestemming. De vertrouwenscontactpersoon heeft de mogelijkheid om in ernstige of ingewikkelde zaken met speciaal daartoe aangestelde functionarissen van de KNRB of NOC-NSF te overleggen. De vertrouwenspersoon zal doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon van de KNRB, Watersportverbond of NOC-NSF, wanneer daar behoeft bestaat en specialistische ondersteuning nodig is.

Meer informatie is te vinden op de websites van de KNRB of het Watersport Verbond.

De vertrouwenspersoon en het bestuur

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoording van het bestuur. Afspraak is dan ook dat de vertrouwenscontactpersoon het bestuur inlicht over elke ingediende klacht. Dit gebeurt anoniem.

Eenmaal per jaar overlegt het bestuur met de vertrouwenscontactpersoon over de ALGEMENE ervaringen met de omgangsnormen binnen de vereniging en over eventueel te nemen preventieve maatregelen.

Ook kan de vertrouwenscontactpersoon het bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven om de veilige sportomgeving te handhaven of te verbeteren.

De vereniging heeft gekozen voor twee vertrouwenscontactpersonen, een vrouw en man. Hierdoor bestaat de keuze bij wie je je verhaal wilt doen. Neem contact op met Diny Fillius of met (vacature).

Diny Fillius 400x512
Diny Filius
Person Anoniem

….

Hulp door anderen

Soms bestaat de wens om in contact te treden met een externe vertrouwenspersoon die met raad en daad kan bijstaan. In dat geval kan men terecht bij de NOC*NSF-hulplijn met vragen, twijfels of om het verhaal te vertellen. Het telefonisch meldpunt is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur en 20.00 uur. Het nummer is: 0900-2025590.

De bereikbaarheid van het Vertrouwenspunt Sport is uitgebreid met WhatsApp. Op dit nummer 06-53646928 kan (uitsluitend) een tekstbericht worden achtergelaten. Informatie wordt als vertrouwelijk behandeld. Binnen de openingstijden van het Vertrouwenspunt Sport wordt z.s.m. contact opgenomen, ook weer via WhatsApp hoe en wanneer contact mogelijk is.

Ook de KNRB (roeibond) en KNWV (kanobond) werken met een vertrouwens(contact)persoon. Voor roeiers is er ook de mogelijkheid om de v.c.p. van de koninklijk Nederlandse Roeibond te raadplegen. De persoon is bereikbaar via de mail: vcp@knrb.nl.

Voor de kanoërs is dit de v.c.p. van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond. De persoon is bereikbaar via de mail: dudokvanheel@dudokconsulting.nl.

Meer informatie vind je op de speciale pagina Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF. Meer informatie over de mobiele app kan gevonden worden op www.vertrouwenspuntsport.nl.

Reglement Ongewenste Omgangsvormen URKV Michiel de Ruyter 10 maart 2016

Scroll naar boven