Op 6 oktober jl. viel de vorig jaar juli overleden Chris Gispen, roeilid en voormalig voorzitter van MdR,  een postuum eerbetoon ten deel. Op die bewuste dag werd het schoolplein van de voormalige OBS De Trekvogel in Mijdrecht – thans met een nieuwe bestemming van onder meer inloophuis voor (ex-) kankerpatiënten – omgedoopt tot Chris Gispen Plein.

Chris was en voelde zich niet alleen betrokken bij de strijd tegen kinderkanker – hij was ca. 15 jaar secretaris van de stichting KikaRow – maar ook bij kanker bij volwassenen. Zo was hij ook van 2007 – 2019 voorzitter van het inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten, ‘t Anker in Mijdrecht. Op enig moment moest er andere huisvesting gezocht worden voor het ‘t Anker, waarbij uiteindelijk de keuze viel op de voormalige OBS De Trekvogel.

De onthulling van de nieuwe naam van het voormalig schoolplein – het Chris Gispen Plein – vond i.v.m. ‘corona’ in kleine kring plaats in het bijzijn van o.a. de 2 dochters van Chris, Pauline en Yvonne en de locoburgemeester van de Ronde Venen, de heer Rein Kroon.

Tijdens een korte plechtigheid werd onder meer stilgestaan bij de meerdere verdiensten van Chris voor de (lokale) samenleving. Pauline, Yvonne en de kleinkinderen kunnen terecht trots zijn op hun vader respectievelijk opa.

Albert Vuil