Dinsdag 29 september

Beste Leden,

Stuurden wij vorige week nog een mail over het organiseren van de bezetting van de Kampanje, zijn wij na de persconferentie van gisteravond genoodzaakt aan te kondigen dat de Kampanje per direct voor de komende drie weken helaas gesloten is. De toiletten en kleedkamers blijven wel bereikbaar, waarbij voor de kleedkamer nog steeds geldt: maximaal 6 personen en houdt 1,5 meter afstand.

Daarnaast is in de persconferentie van gisteravond gemeld dat er met ingang van vanavond maximaal 40 personen bij elkaar mogen komen. Dit geldt niet voor sportgelegenheden. Maar als bijdrage in de Coronabestrijding en bescherming van onze leden willen wij wel de volgende oproep doen: Als iedereen op de afgesproken tijd komt om te roeien of te kanoën en na afloop weer snel het terrein verlaat kunnen wij aan iedereen de mogelijkheid geven om te blijven sporten. Daarnaast willen we vragen aan de leden om na te denken over het varen op andere tijden dan tijdens de spits op zaterdagochtend (en de kleinere spits op de zondagochtend) daarmee wordt het op de drukke tijden iets minder druk en dus veiliger.

Ook willen we benadrukken dat de reeds bestaande maatregelen nog steeds van toepassing zijn:

– Kom niet als je klachten hebt
– Roeileden via het hoofdhek, kanoleden via het hek aan de zijkant
– Was of ontsmet je handen bij binnenkomst
– Houdt 1,5 meter afstand
– Reinig na afloop de gebruikte materialen.

Wij zullen de ontwikkelingen volgen en de regels aanpassen als de situatie daarom vraagt.

Het bestuur

 

Voorgaand bericht van 25 juni 2020:

Goed nieuws!
Vanaf 1 juli vervallen er weer een aantal restricties die waren opgelegd in verband met het coronavirus.

 • De 1,5 meter afstand regel in en rond het gebouw blijft
 • De hygiëne maatregelen (handen wassen, ontsmetten) blijven
 • De afspraak dat je niet komt als je klachten hebt is ook nog steeds van toepassing

De Kampanje gaat weer open, zie hiervoor het artikel van de barcommissie.

De kleedkamers en douches zijn beperkt open. Max. 6 personen in de kleedkamer, max. 2 douches gelijktijdig gebruiken. Graag zoveel mogelijk thuis omkleden.

Binnen het roeien is het vanaf 1 juli weer toegestaan in meerpersoonsboten te varen zonder 1,5 meter afstand te houden.  Met ingang van 1 juli zullen alle boten weer worden vrijgegeven.

Bij de kano is het nu ook weer toegestaan in meerpersoonskano’s te varen, verder verandert daar niets.

De kanopolo staat al te springen: daar kunnen met ingang van 1 juli weer wedstrijden worden gespeeld. Let wel: juichen vanaf de kant is niet toegestaan, op de kant nog steeds wel 1,5 meter afstand houden.

Voor gebruik van het krachthonk moet je je nog steeds inschrijven. Hier geldt een maximum van maximaal 3 personen per keer, deur open en de ventilatie maximaal aan.

Nu kunnen we ons voorstellen dat niet iedereen zich comfortabel voelt met de verruiming van de regels. Mocht dat het geval zijn, laat het weten, dan houden we daar rekening mee.

Aan alle leden willen we vragen om zich aan de gestelde regels te houden en ook te respecteren dat er leden zijn die, om wat voor reden dan ook, de regels voor zichzelf nog wat strikter toepassen.
Dan gaan we met z’n allen een mooie zomer tegemoet.

 

Het bestuur

 

Voorgaand bericht van 19 juni 2020: Update Corona maatregelen: kleedkamers weer beperkt open

In de bestuursvergadering van afgelopen dinsdag zijn, naar aanleiding van de aanpassingen in de regels rondom het Coronavirus, weer een aantal regels versoepeld.

Vanaf zaterdag 20 juni zullen de kleedkamers weer beperkt opengaan. Wij verzoeken mensen om zich nog steeds zoveel mogelijk thuis om te kleden om drukte in de kleedkamers te vermijden. Maar mocht je wel gebruik willen maken van de kleedkamers dan kan dat. Er mogen maximaal 6 personen tegelijkertijd in de kleedkamer en iedereen moet 1,5 meter afstand houden. Er zijn per kleedkamer 2 douches beschikbaar. Zijn er meer mensen die gebruik willen maken van de kleedkamer, dan moeten die buiten wachten totdat er iemand naar buiten komt.

Bij de kano wordt met ingang van 20 juni de vaste reservering van de kano’s losgelaten. Na afloop van het gebruik moeten de kano’s schoongemaakt met desinfecteerspray. Zwemvesten en spatzeilen kunnen nog wel voor langere tijd gereserveerd aangezien deze moeilijker schoon te maken zijn, deze kunnen apart gehangen in de 2ekanoloods (met stikker met naam erbij). Bijgaand het aangepaste kano-protocol.

Ook de kanopolo heeft een paar regels kunnen schrappen: met ingang van 20 juni is het toegestaan aan de coaches om mee te varen tijdens de training en mogen mensen weer met een ander team, dan hun eigen team, meevaren bijvoorbeeld bij trainingen van de Nederlandse selectieteams.

Bij het roeien waren er vorige week al een aantal aanpassingen gedaan, deze lijken goed te werken. Van de roeicommissarissen hierbij wel het verzoek de tussentijd tussen het botengebruik nog steeds te hanteren zodat er goed schoongemaakt kan worden en mensen elkaar niet in de weg lopen.

Ondertussen is de barcommissie aan het kijken wat onze mogelijkheden zijn als per 1 juli de sportkantines weer open zouden mogen gaan. Zodra wij daar meer van weten gaan wij dit natuurlijk direct communiceren.

Het bestuur

 

Voorgaand bericht van 5-6-2020: Protocol start kanoën in Coronatijd

Vanaf 11 mei mag je weer kanoën vanaf de club met inachtneming van de Coronamaatregelen. Om het in goede banen te leiden is onderstaande protocol opgesteld, lees dit dan ook goed door!! Als iedereen zich hier aan houdt dan gaan we er weer een leuke tijd op het water van maken.

 • Bij de volgende klachten kom je niet naar de club maar blijf je thuis!
  Koorts, meer dan 38 graden
  Kortademigheid
  Hoesten
  Niezen
  Keelpijn
  Neusverkouden
 • De kanoërs gebruiken het hek bij de kanoloods.
 • Omkleden en douchen doe je thuis, de kleedkamers zijn gesloten.
 • Was voor en na het kanoën je handen, in de loods is daarvoor een wasbak ingericht met zeep en ontsmettingsmiddel.
 • Houdt 1,5 meter afstand van elkaar, ook op het water.
 • Er is 1 toilet open de rest is gesloten.
 • De kantine is gesloten, kom niet onnodig in het gebouw.
 • Kano zoveel mogelijk gespreid over de dag om drukte te vermijden.
 • Op zaterdag start de kanovaardigheidscursus om 9:00uur. Doe je niet mee aan deze cursus dan mag je vanaf 10:00uur varen, niet eerder!!!
 • Gebruik alleen je eigen materiaal en doe deze na afloop in je boot of neem het mee naar huis.
 • Heb je géén eigen spullen (boot, zwemvest, spatzeil of peddel) dan kun je een boot reserveren bij Yvon kano@mdr.nu. Deze boot blijft de hele Coronaperiode voor jou gereserveerd. Na afloop mag je je gebruikte spullen in de boot leggen voor de volgende keer. Bij het toekennen van een boot geldt ‘wie het laatste lid is geworden heeft de eerste keuze’.
 • Als je clubmateriaal wil gebruiken, pak dan alleen spullen van of uit het rek en geen spullen uit andermans boot. Ook niet omdat je liever met die peddel vaart of dat zwemvest wil hebben. Deze spullen zijn gereserveerd en in gebruik door een ander.
 • Wil je gebruik maken van een SUP of de zwemband, vraag dit vooraf aan Yvon. De SUP’s en zwemband dienen na gebruik ontsmet te worden alvorens ze terug gelegd worden in de loods.
 • Ook in de loods geldt de 1,5 meter regel. Zijn er teveel mensen in de loods waardoor je geen 1,5 meter afstand kan houden, dan wacht je buiten.
 • Blijf niet hangen in de loods, pak je spullen, ga gelijk weer naar buiten en zo snel mogelijk het water op.
 • Ook op het kanovlot geldt 1,5 meter afstand van elkaar. Is het vlot vol dan wacht je op de kant tot er een plek op het vlot vrij is gekomen.
 • Kom alleen aan je eigen of door jou gereserveerde spullen en niet aan de spullen van anderen.
 • Het krachthonk kan gebruikt worden mits je van tevoren gereserveerd hebt. Er mogen niet meer dan 3 personen in het krachthonk, de deur moet tijdens de training helemaal open staan en de ventilator moet aan staan. Na de training dien je alle gebruikt materialen te desinfecteren.
 • Blijf na afloop niet hangen op de club maar ga gelijk naar huis
  Mochten er na het lezen van dit protocol nog vragen zijn, mail de vraag dan naar Yvon op kano@mdr.nuVeel plezier op het water.

 

Voorgaand bericht van 5 juni 2020

Langzamerhand worden de regels wat versoepeld en komen er weer meer mogelijkheden om te genieten bij onze club. De kano-, kanopolo- en roei-afdeling zijn bezig om hun protocollen hieraan aan te passen. Zodra deze klaar zijn, zullen ze weer op de website worden gepubliceerd.

Er zijn een paar algemene aandachtspunten:

 • Wij zijn een sportvereniging, op het terrein wordt dan ook voorrang gegeven aan alle sportactiviteiten en instructies. Uiteraard met de 1,5 meter afstand regel.
 • Daarnaast is er weer de ruimte om gezellig samen te zitten op het gras en eventueel wat te zwemmen. Let hierbij ook op de 1,5 meter afstand en geeft sporters en instructeurs echt goed de ruimte op het vlot en op het water.
 • Clubmateriaal uit de kanoloods mag alleen worden gebruikt na toestemming van Yvon (kano@mdr.nu).

Op dit moment moeten de Kampanje en de kleedkamers gesloten blijven. Wij houden de regelgeving in de gaten en als die gewijzigd wordt, zullen wij kijken welke mogelijkheden we bij onze club hebben.

Geniet en blijf gezond!

Het bestuur

 

Voorgaand bericht van 22 mei 2020

“Vanaf 11 mei is het voor roeiers weer mogelijk individueel te varen” Deze mededeling leverde veel blije gezichten op en het is ook mooi te zien dat er alweer veel bootjes op het water liggen.

De protocollen die hiervoor van toepassing zijn staan op de website. We willen mensen er ook nogmaals vragen zich hieraan te houden.
Paar belangrijke punten nog even als reminder:

– Als je ziek bent kom je niet.
– Kom omgekleed, de kleedkamers zijn dicht.
– Roeiers door het grote hek, kanoërs door het zijhek.
– Was eerst je handen bij binnenkomst, blijf niet hangen in de loods. Is het druk, wacht je buiten totdat je aan de beurt bent. Houdt 1,5 meter afstand.
– Stap snel in je boot, op het water verzamelen als je met meerdere mensen bent.
– Na afloop ga je direct naar huis, blijf niet hangen op het terrein hoe gezellig ook.

Bij het roeiprotocol wordt vanaf dit weekend toegevoegd dat het toestaan is voor 2 mensen die tot hetzelfde gezin horen, samen in een boot te roeien.
Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen wij de protocollen weer herzien en zullen we de leden hiervan op de hoogte brengen.

Het bestuur.

 

Voorgaand bericht van 8 mei 9:00 uur: kanopolo vanaf 11 mei 2020

Vanaf 11 mei kunnen alle vaartrainingen in teamverband worden hervat. Daarnaast mag iedereen weer individueel krachttrainen. Het onderstaande protocol geldt tot nader bericht. Mocht je je ziek voelen dan verzoeken we je niet op de club te komen.

Vaartraining

 • Vaartrainingen in teamverband zijn toegestaan.
  o   Men traint strikt in het eigen team, aansluiten bij een ander team is niet toegestaan.
  o   Gedurende trainingen wordt er niet gemixt
 • De kleedkamers zijn gesloten, eenieder wordt verwacht reeds omgekleed op de club aan te komen, en direct in te stappen. Er wordt niet op elkaar gewacht op de kant.
  o   Ouders zijn alleen welkom voor halen en brengen. Verblijf op het verenigingsterrein is daarbuiten niet toegestaan.
  o   Na de training mag er iets droogs worden aangetrokken, waarna direct naar huis wordt gegaan. Let op: de kleedkamers kun je niet gebruiken.
 • Bij het instappen loopt men via de fietsenstalling naar de polo-zolder. Daar pakt men de kano en stapt via de kanostijger in.
  o   Leden stappen in vanaf het kanovlot. Het kanovlot bestaat uit twee delen. Per deel mag 1 persoon per keer instappen.
  o   Andere leden vormen buiten het vlot een rij met 1.5m afstand tussen de boten (voorpunt/achterpunt).
  o   Zijn er meer dan 2 leden op de polo-zolder, dan wacht je onderaan de trap, houdt hierbij afstand van de steiger.
 • De Kampanje en kleedkamers zijn gesloten. Er is 1 toilet beschikbaar, na elk gebruik moet het toilet gereinigd, hiervoor zijn ontsmettingsdoekjes beschikbaar. Let op: deze doekjes mogen niet in het toilet.
 • Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van eigen materiaal.
  o   Ballen en zwemvesten vormen hierop een uitzondering. Deze kunnen voor en na de training worden ontsmet m.b.v. een ton desinfecterend water. Deze kan gevonden worden op de 1e polozolder.
 • Iedereen houdt 1,5 meter afstand van elkaar.
  o   Er wordt niet getraind in partijvorm. En oefening met fysiek contact zijn strikt verboden. Alleen oefeningen uit Bijlage 1 mogen worden gedaan.
  Wil je andere oefeningen doen; dan kun je deze aanvragen bij de KPC.
 • Trainingstijden/dagen voor meerdere teams zijn aangepast. Trainen volgens schema in Bijlage 2.

Krachttraining

 • Het is weer toegestaan om individueel krachttrainingen te doen.
  o   Het maximaal aantal leden in de indoorruimte is 3.
 • Gebruik van de indoorruimte kan hier worden gereserveerd: https://forms.gle/dopM6ZepnzxaPn6L6
 • Ergometers staan niet langer in de indoorruimte, maar in de rechter roeiloods, deze dienen ook gereserveerd te worden: https://forms.gle/6qxF2L1nN87BGBit9
  Na het boeken krijg je krijg je per e-mail een bevestiging, deze dien je bij je te hebben op de club.
  o   Voor het betreden van de indoorruimte worden handen gedesinfecteerd, hierna wordt het gezicht niet meer aangeraakt.
 • Alle in de indoorruimte aangeraakte spullen worden direct na gebruik gedesinfecteerd.
 • De deur naar de indoorruimte blijft open (ten minste op de haak), de ventilatoren dienen aan te staan.
 • Bij vertrek uit de indoorruimte worden opnieuw de handen gewassen.

Bijlage 1: Lijst met oefeningen
De onderstaande oefeningen zijn toegestaan:

Vrij kanoen (op afstand)
Treintje van voor
Treintje van achter
Ben-Hur
Harm
Zweed (zo lang netjes diagonaal)
Estafette (niet aantikken, afstand in rust)
Over de breedte en voorlangs sprinten
Over de breedte en achterland rusten
Kut-oefening (met 4m tussenruimte)
Palen draaien
Suicides
Vlotsprint
Overgooien (put tegen punt is min afstand)
JD
Erwin
Alle Rendementsvormen
Jong Oranje
Diagonaaltjes
Counterballen
Australisch Kruis (aankomst 3m naast wegvaren)

Let op: bij alle afrondoefeningen met keeper dient voldoende afstand te worden gehouden. Vaar de keeper niet aan.

Wanneer bij een oefening niet voldoende afstand wordt gehouden is de trainer genoodzaakt die oefening stil te leggen.

Bijlage 2: Trainingsdagen en tijden

Maandag 19:00 MdR 1
Maandag 19:30 MdR 2

Dinsdag 19:00 MdR 4
Dinsdag 19:30 MdR 3

Woensdag 19:00 MdR 2
Woensdag 19:30 MdR Dames

Donderdag 19:00 MdR 1
Donderdag 19:30 MdR 3

Vrijdag 19:00 MdR 4
Vrijdag 19:30 MdR Dames

 

Voorgaand bericht van 8 mei 9:00 uur: 11 mei weer individueel roeien/kanoën

Goed nieuws: vanaf maandag 11 mei mag er weer individueel geroeid (C1 en Skiff) en gekanood worden, mits we de regels van de 1,5 meter afstand en drukte vermijden in acht nemen.

Dit is een heel grote stap in de goede richting, maar het vraagt ook om zelfbeheersing om de regels te volgen. Een deel van de leden zal nog moeten wachten totdat de regels verder versoepeld worden of moeten wachten totdat de club weer helemaal open kan. Mochten de regels minder streng kunnen worden dan zullen wij dit zeker aanpassen, maar als het niet blijkt te werken of de regels worden vanuit het rijk weer strenger dan zullen wij de regels bij ons ook weer strenger moeten maken.

Zowel voor de roei als voor de kano en kanopolo zijn nieuwe protocollen gemaakt. Zodra deze helemaal klaar zijn zullen ze worden gemaild en op de website worden gezet.

Hieronder staan de belangrijkste punten uit de protocollen, raadpleeg de volledige protocollen voordat je naar de club komt:

– blijf thuis als je klachten hebt

– houdt altijd 1,5 meter afstand

– de Kampanje en de kleedkamers blijven dicht, kom dus omgekleed naar de club

– er is 1 toilet wat gebruikt kan worden, na afloop moet dit weer gereinigd worden

– was voor en na het varen je handen, er is zeep en er zijn handdoeken in beide loodsen aanwezig

– roeiers betreden het terrein via het hoofdhek, kanoërs via het zijhek bij de kanoloods

– roeiers kunnen een boot afschrijven via MyFleet, kanoërs kunnen een clubboot reserveren bij Yvon: kano@mdr.nu

– tijdens het in- en uitstappen mogen er max. 2 mensen op het vlot staan (zowel bij de roei als bij de kano)

– na gebruik boot en riemen / peddels reinigen

– wij vragen aan mensen eigen verantwoordelijkheid om de drukte te spreiden en de piekmomenten te vermijden

– bij kano begint de instructie weer, daarom zijn er op zaterdagochtend wat beperkingen

– bij roei wordt gekeken of een deel van de instructie weer gestart kan worden

– blijf na afloop van het varen niet hangen maar maak ruimte voor de volgende vaarders.

Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om gebruik te maken van de ergometers, die zullen worden opgesteld in de roei-loods. Hiervoor komt een inschrijfsysteem. Ook komt er de mogelijkheid om in te schrijven voor een tijdblok in het krachthonk, hiervoor is een max. van 3 personen en de deur moet open blijven staan. Hoe je je kunt inschrijven komt op de website.

De werkplaats zal ook weer toegankelijk zijn. Maximaal twee personen tegelijk binnen en ook hier afstand houden.

Voor nu vanaf maandag veel vaarplezier en houd zoveel mogelijk rekening met elkaar.

2020-05-11 Coronaprotocol starten roei

2020-05-11 Coronaprotocol kano

 

Het bestuur

 

Voorgaand bericht van 30 april 20:00 uur: Corona update en nieuwe jeugdprotocollen

Beste Leden,

Goed nieuws: In lijn met de richtlijnen van de NOC/NSF en de gemeente kunnen we nu de instructie aan de jeugdleden tot en met 18 jaar hervatten. Voor zowel de roei, de kano en de kanopolo zijn hiervoor protocollen opgezet. De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn dat de 1,5 meter afstand houden regel gevolgd kan worden en er voorzieningen zijn om de handen te wassen en de gebruikte materialen schoon te maken. De Kampanje en de kleedkamers blijven gesloten.  Daarnaast zullen de kanopolospelers, die lid zijn van de Nederlandse selectieteams, onder hele strikte voorwaarden hun individuele trainingen weer hervatten.

Alle leden voor wie dit van toepassing is zullen hierover persoonlijk informatie ontvangen. De complete protocollen voor de hervatting van de instructies zijn hieronder te downloaden.

Voor de leden ouder dan 18 jaar blijft de club gesloten. Het is nog steeds toegestaan de eigen boot op te halen, maar terugbrengen mag nog niet. Wij begrijpen dat iedereen staat te popelen om weer te beginnen maar de huidige regels geven geen ruimte om de club verder open te stellen.

En dan nog meer goed nieuws: als club hebben we gebruik kunnen maken van een regeling om gemiste omzet van de Kampanje wegens de sluiting te compenseren, hiervoor hebben we 4.000 euro ontvangen.

Zodra er meer nieuws te melden is over de aanpassing van de regels zullen wij iedereen informeren. Tot die tijd: blijf gezond en blijf bewegen.

Roei-instructie vanaf 29 april

Kano instructie protocol 29 april 2020

Kanopolo training vanaf 29 april 2020

Protocol Gemeente Uithoorn - verantwoord sporten kinderen tot en met 12 jaar en jeugd 13 tot en met 18 jaar

Met vriendelijke groet,

Alet Folkerts
Secretaris

Voorgaand bericht van 23 april 20:00 uur: Corona en onze vereniging

Beste leden,

Afgelopen week is het bestuur weer samen gekomen in een digitale kamer. Daar hebben we alle lopende zaken doorgenomen en hierbij willen wij jullie op de hoogte stellen van de zaken die we besproken hebben.

Wij hebben de afgelopen weken gecommuniceerd dat de club gesloten is, in overeenstemming met de richtlijnen van de KNRB en het Watersportverbond.  Toch leverde dit nog een aantal vragen op. Daarom hebben wij er over gepraat, waarbij het uitgangspunt is dat het voor iedereen helder moet zijn. Daarom hierbij de volgende regels:

 • De club is voor alle gebruik gesloten. Leden mogen hun eigen boot weghalen om te gaan varen maar mogen deze NIET meer terugleggen totdat de club weer open is.
 • Het lenen en gebruiken van clubmateriaal is niet toegestaan.
 • Het is dus ook niet toegestaan gebruik te maken van de doeltjes.
 • Het water bij de club is openbaar, als iemand zijn privé boot elders heeft gestald en langs de club vaart dan is dat toegestaan.
 • De werkplaats is ook gesloten.
 • Voor het onderhoud van de tuin zal af en toe 1 persoon het terrein op gaan om te voorkomen dat het helemaal verwilderd.
 • Daarnaast zal er af en toe iemand langs de club gaan om de post te halen, de planten water te geven en de waterleidingen door te spoelen om Legionella te voorkomen.

Voor de zomer van dit jaar was schilderwerk voor het gebouw gepland. De schilder kan nu 20 april beginnen. Aangezien dit niemand in de weg zit, laten we dit wel doorgaan. Het is een externe partij die zelf zal letten op de regels. Wij zullen binnen de regels van het RIVM toezicht houden op dit werk.  Het schilderwerk was opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan en het bedrag hiervoor zit in de reservepot voor het onderhoud gebouw. Dus als je de komende weken mensen rond het gebouw aan het werk ziet, klopt dit en dan zit alles straks weer strak in de verf als de club weer open mag.

Voor de kanopolo is het Amsterdam Open toernooi afgelast. Alle deelnemers zijn gemailed en het inschrijfgeld is terugbetaald. Ook alle betrokken instanties en sponsoren zijn ingelicht. Het bestuur en de KanoPoloCommissie willen alle vrijwilligers die zich beschikbaar hadden gesteld bedanken voor hun inzet en we hopen iedereen volgend jaar weer te zien.

Gelukkig is er nog ook wat leuks om naar uit te kijken: de Live Pubquiz van de kanopolo. Zet vast zaterdagavond 23 mei in de agenda. Verdere informatie volgt snel.

Zodra er wijzigingen zijn in de richtlijnen van de regering, het Watersportverbond en de KNRB zullen wij hierop de regels aanpassen en dat zo snel mogelijk communiceren.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

Alet Folkerts
Secretaris

Voorgaand bericht van 25 maart 20:00 uur: Corona en onze vereniging

Beste Leden,

De club is nu ruim een week gesloten, mensen zijn hard aan het werk in de gezondheidszorg of het onderwijs, mensen werken thuis, kinderen zijn thuis. Of mensen zitten alleen thuis omdat er niemand meer langs kan komen. We kunnen niet meer normaal sporten, boodschappen doen is al een hele onderneming. Deze Coronacrisis raakt ons allemaal.

Als bestuur zijn wij begaan met alle leden en die willen wij hierbij allemaal veel sterkte wensen.

Nu kan het zijn dat je door de situatie een probleem hebt, je kunt geen boodschappen doen, je hebt iets nodig maar kunt het niet meer krijgen of je hebt een andere vraag. Het leek ons een aardig idee om de leden te vragen met elkaar te kijken wat we samen kunnen oplossen.

Dus als je een probleem hebt, laat het weten door een mail te sturen naar pr@mdr.nu met daarin je 06-nummer. Ben je beschikbaar om boodschappen te doen of een andere klus, mail het ook naar dit adres met je 06-nummer. Dan maken wij een app groep en hopen we dat mensen elkaar zo kunnen vinden.

Zoals de zaken nu staan moet de club gesloten blijven tot 1 juni, zodra wij hierover nieuwe informatie hebben zullen wij dit aan jullie laten weten. Wij hopen dat iedereen blijft sporten en zouden het leuk vinden als mensen foto’s delen met ons over hun activiteiten dan kunnen wij het met alle leden delen en houden we zo ook contact met elkaar. Ook de foto’s kunnen gemaild worden naar pr@mdr.nu.

Namens het hele bestuur,
met vriendelijke groet,

Alet Folkerts
Secretaris

Voorgaand bericht van 16 maart 11:00 uur: Corona en onze vereniging

In het kader van de aangescherpte regels door de regering is het bestuur genoodzaakt Michiel de Ruyter helemaal te sluiten. Er kan dus geen gebruik worden gemaakt van de club.
Van een aantal leden kwam toen de vraag of er nog geroeid of gekanood kon worden. Aangezien de regering de sportclubs gesloten heeft is het antwoord duidelijk: nee.
Het bestuur hoopt dat al haar leden hun verantwoordelijkheid nemen en dat dus ook niet gaan doen.

Mocht worden gemerkt dat hier misbruik van wordt gemaakt, dan is het bestuur genoodzaakt het terrein helemaal af te sluiten.

Heb je een eigen boot en wil je iets, haal de boot op en ga elders te water, maar niet bij MdR.  Maar bedenk wel dat het NIET de bedoeling is dit dan gezellig samen te doen. De horeca is niet voor niets ook dicht.

Zodra er verandering komt in de situatie zal het bestuur hier direct op reageren.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Alet Folkerts
Secretaris

Voorgaand bericht van 13 maart 18:00 uur: Corona en onze vereniging

Beste leden,

Langs deze weg wil het bestuur informatie geven over de gevolgen van het Corona virus voor de leden en verenigingsactiviteiten..

Bij beslissingen volgt het bestuur primair het overheidsbeleid, zoals verwoord door het RIVM. Daarnaast krijgen wij adviezen van het NOC*NSF, de KNRB en het Watersportverbond. Vanuit de sportkoepel en de bonden wordt geadviseerd om alle clubbijeenkomsten (trainingen, overleggen, vergaderingen) af te gelasten.

Het bestuur neemt deze richtlijn over en heeft per direct alle trainingen, roei- en kano-instructie, het afnemen van roeiproeven en overige bijeenkomsten afgelast of opgeschort. In de komende periode zal ook de Kampanje gesloten blijven voor alle leden. Bardiensten vervallen tot nader orde en mensen die een bardienst zouden draaien worden daarover geïnformeerd.

Concreet heeft het bestuur besloten de ALV van volgende week woensdag, 18 maart, niet door te laten gaan. Wij kijken naar een alternatieve datum later in het jaar. Als er eerder noodzakelijke beslissingen moeten worden genomen zal er worden gekeken of we dat op een andere manier kunnen organiseren.

Activiteiten als het verhalendiner, de pubquiz georganiseerd door de kanopolo, de ledenwerfacties in Aalsmeer en Amstelveen, de lezing van Rosalie Fleuren over Cabaret en de jaarlijkse schoonmaakactie gaan allemaal niet door. Voor de meeste activiteiten zoeken we een alternatieve datum.

De Open Dag, die gepland was op 4 april, gaat niet door en wordt verschoven naar een latere datum.

Uiteraard zijn mensen wel vrij om zelf individueel te komen kanoën, kanopoloën, roeien of te trainen. Maar groepsgewijs aanwezig zijn in het krachthonk of in de kleedkamers doen we voorlopig niet. Daarbij geldt natuurlijk voor iedereen het algemene advies: bij hoesten/proesten/verkoudheid/koorts liever thuis blijven, geen handen geven etc.

De maatregelen die nu genomen zijn, zijn vooral bedoeld om de verspreiding van het virus te vertragen. Daarom stellen we activiteiten uit, waarbij we grotere groepen leden verwachten. In het algemeen verwachten we dat de leden hun gezond verstand gebruiken en de bekende richtlijnen volgen bij het organiseren en bezoeken van activiteiten.

Uiteraard houden wij de actualiteiten in de gaten en zullen wij het beleid aanpassen als daar een aanleiding voor is.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.